Siirry tekstisisältöön ›

ilmoitustaulu

Etusivu » Musiikkiopisto » Ilmoitustaulu

Olemme siirtyneet etäopetukseen ma 23.3. alkaen. Opetuksen poikkeusjärjestelyt jatkuvat lukukauden loppuun saakka. Alla uusin tiedote musiikkiopiston oppilaille. Opettajamme ovat yhteydessä oppilaisiin suoraan ja antavat tarkemmat ohjeet siitä, miten etäopetustaan toteuttavat. Musisoinnin iloa koteihin!

 

Tiedote Pirkan opiston musiikkiopiston oppilaille_24042020

 

Tiedote Pirkan opiston musiikkiopiston oppilaille_20032020

 

Musiikin ja taiteen perusopetus on nyt uuden äärellä. Valmiita malleja etäopetukseen ei ole. Mikäli oppilailla ja perheillä tulee mieleen hyviä ideoita, toimivia sovelluksia tai toiveita opetuksen toteuttamiseksi, olkaa rohkeasti yhteydessä opettajaanne. Jaetaan parhaat toimintamallit yhdessä ja opitaan uutta!

 

Opettajamme jakavat tietoa ja ratkaisuja yhdessä, suunnittelevat omaa opetustyötään aktiivisesti ja kirjaavat pedagogiset ratkaisunsa opettajakohtaiseen etäopetussuunnitelmaan, jolla varmistamme laadukkaan opetuksen oppilaillemme! Opettajien tukimateriaalit ja etäopetussuunnitelmat löytyvät opettajien sivuilta.

 

Opettajien sivut

 

 

 

Opettajien kesken olemme sopineet seuraavista opinnäytteiden suoritustavoista etäopetuksen aikana:

Oppilaan tunti on heti syyslukukauden alusta pidempi, jos niin oli suunniteltu. Oppilaan ja opettajan yhdessä valitsema opinnäytteen suoritustapa ei vaikuta tähän.

  1. Oppilas voi tehdä opinnäytteen kotona etäopetusjakson aikana. Oppilas videoi opinnäytteensä katkeamattomana esityksenä ilman säestystä (kotiväki voi toki säestää tai apuna voi käyttää nauhaa) ja lähettää opettajalle. Oma opettaja lähettää videon lautakunnalle arvioitavaksi viimeistään 15. toukokuuta. 
  2. Oppilaat jotka jatkavat opintoja syksyllä, voivat tehdä opinnäytteen halutessaan vasta elo-syyskuun aikana tavalliseen tapaan.
  3. Lopputöiden tekijät katsotaan tarvittaessa tilannekohtaisesti erikseen suunnittelijaopettajan kanssa.

Asteikot ja prima vista Oma opettaja ja lautakunnan jäsenet päättävät suoritustavasta yhdessä ja infoavat oppilasta (vaihtoehtoina: nauhalle tallennus, etäyhteydellä livenä lautakunnan jäsenelle/jäsenille esiintyminen tai suoritus syksyllä erikseen)

 

Yhteismusisointien suoritusmerkinnät 

Jos oppilas on osallistunut yhteismusisointiin lukuvuonna 2019-2020 normaaliin tapaan aina lähiopetuksen keskeytykseen saakka, merkitsemme opinnot poikkeustilanteessa suoritetuiksi. Opetussuunnitelmamme edellyttää 75% läsnäoloa oppitunneilla lukuvuoden aikana ja tämän katsomme tulevan toteutuneeksi koronakeskeytyksestä huolimatta. Toivomme tämän helpottavan niitä oppilaita, jotka mahdollisesti eivät pääse syystä tai toisesta osallistumaan korvaavalle viikonloppuleirille syyslukukauden aikana. Viikonloppuleiri on avoin kaikille kevät- ja syyslukukaudella 2020 läsnä olleille musiikkiopiston oppilaille!

 

Ilmoitustaulu toimii musiikkiopiston äänitorvena. Täältä löydät ajankohtaista tietoa musiikin opiskelun arjesta Pirkan opistossa läpi lukuvuoden. 

 

Toteutamme uusien hakijoiden valintakokeet 4.-11.5. etäyhteyksiä hyödyntäen. Olemme ilmoittatuneisiin suoraan yhteydessä tarkentavin ohjein.

 

Seuraavan lukuvuoden lukujärjestys päivittyy nettisivuillemme toukokuun aikana. Omien ryhmien
tulevat kokoontumisajat lähetetään lisäksi jokaiselle oppilaalle kotiin tiedoksi touko-kesäkuussa.

 

Toteutamme kevätlukukauden lopussa kyselyn musiikkiopiston opettajille, oppilaille ja
vanhemmille etäopetuksen toteutumisesta sekä sen hyödyistä ja haasteista. Tiedon koostaminen
yhteisesti nähtäväksi on tärkeää, jotta voimme parhaamme mukaan oppia tästä myös
tulevaisuuden varalle. Jaamme kyselylinkin lukukauden päätteeksi.

 

Musiikkiopiston opetussisällöistä ja oppilaan ohjauksesta vastaa 2020 lähtien suunnittelijaopettaja Oona Rosenlund. 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko