Siirry tekstisisältöön ›

Pirkan opiston verkkoluennot

Etusivu » Kansalaisopisto-opetus » Luennot, verkkoluennot ja seminaarit » Verkkoluennot

Voit katsoa Pirkan opiston tallennettuja verkkoluentoja:

Verkkoluentojen tallenteet ovat katsottavissa 31.5.2020 saakka.

 

 

Minäkö digikansalainen?

Johdatus digitalisoituvan yhteiskunnan ja nettiin siirtyvien palveluiden maailmaan. Mitä tarkoittaa digitalisaatio? Mitä palveluiden digitalisoituminen tarkoittaa juuri minulle? Miten digitaalisiin palveluihin kirjaudutaan sisään ja miten luodaan helppokäyttöiset, mutta turvalliset käyttäjätunnukset ja salasanat? Olenko minä jo digikansalainen? Näihin kysymyksiin sekä termeihin ja käsitteisiin tuodaan selkeät vastaukset, sekä opastetaan käytännöllisin ohjein ja vinkein kuinka digitaalisia tilejä, palveluita ja laitteita käytetään turvallisesti.

 

Hallintotieteiden yo Matti Hallamaa

Vesilahden kirjasto Lähde, 9.9.2019.

 

 

Miten keinoäly muuttaa maailmaa

Mietityttääkö keinoäly? Millaista on elää ja toimia digitalisoituvassa maailmassa? Miten yksilö voi valmistautua tulevaan? Luennon tavoitteena on tuoda ymmärrystä keinoälyn käsitteeseen sekä koko digitalisaatiokehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien tasolla.


FL Kirsi Elina Kallio

Pirkkalan pääkirjasto 19.9.2019.


 

Miten tuen aistiyliherkkaa lasta kotona

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt, kuten aistiyliherkkyys, ovat yksilöllisiä, ja tarpeiden mukainen ympäristö tukee lapsen kehitystä. Luennolla käsitellään multisensorisen työn menetelmien soveltamista kotioloissa. Aistikokemuksiin rohkaiseva ympäristö, jossa aistikokemuksia ei tule liikaa eikä liian nopeasti, auttaa aistiyliherkkää lasta keskittymään ja saa arjen sujumaan. Luento toteutetaan yhteistyössä OPASTE -hankkeen kanssa. Taustayhdistyksenä Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry. http://pioniry.fi/

 

Sosiaalipsykologi Riitta Kuismanen

Lempäälän Virta-kampus, 22.10.2019.


 

Hyvää elämää muistisairauden kanssa

Muistin heikkeneminen ja muistisairaudet voivat pelottaa ja ahdistaa, mutta elämä jatkuu diagnoosista huolimatta. Luentoillassa käsitellään sekä muistisairauksia että elämänlaadun ylläpitämistä. Pirkanmaan muistiyhdistys ja Nokian paikallisosasto esittäytyvät ja kertovat toiminnastaan, joka tukee sekä muistisairaiden että heidän omaistensa jaksamista.


Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Seppälä

Muistiohjaaja Akseli Tuuri (Pirkanmaan muistiyhdistys)

Muistihoitajat Hilkka Isotalo (Nokian kaupunki) ja Seija Helminen (Pirkanmaan muistiyhdistyksen Nokian paikallisosasto)

Nokia Kerhola, Polónin sali, 5.11.2019

 

 

Kestävään elämäntapaan ja yhteiskuntaan siirtyminen

Suomen tarina on ihme. Nousimme äärimmäisestä köyhyydestä äärimmäisen nopeasti. Elämme nyt yltäkylläisyyden keskellä. Toimimme kuitenkin edelleen kuin ongelmanamme olisi äärimmäinen köyhyys. Yltäkylläisyyden ajan suomalaisella on loistavat näytelmän kulissit, mutta ongelmana on elämän juoni. Sitä vasta etsitään. Seurauksena on sisäistä tyhjyyttä ja elämän merkityksettömyyttä. Elämän mielekkyys löytyy sosiaalisesta vauraudesta ja aineettomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Tällaisella vaurastumisella ei ole lainkaan rajoja toisin kuin aineellisella kasvulla väistämättä on yhden planeetan olosuhteissa. Kestävä elämä on elämisen arvoista elämää.

 

Luennon järjestivät yhteistyössä Pirkan opisto ja Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

 

Professori Arto O. Salonen

Nokian kaupungin valtuustosali, 7.11.2019

 

 

Köyhyyden, nälän ja väestökasvun yhteydet

Väestönkasvu on hiipunut tai pysähtynyt joillain maailman alueilla, mutta toisilla se jatkuu ennakoitua voimakkaampana. Mistä tämä johtuu? BIOS-tutkimusyksikön tutkija Ville Lähde selittää, miten köyhyys, nälkä ja väestökehitys kytkeytyvät yhteen. Syvän yhteyden vuoksi väestönkasvu ei ole koskaan "ongelmien juurisyy", kuten helposti sanotaan, vaan osa monisyistä yhteiskunnallista kehitystä.

 

Tutkija Ville Lähde

Lempäälän Virta-kampus,14.1.2020.

 

 

Liikunnan, levon ja unen yhteensovittaminen

Luentotilaisuus järjestettiin yhteistyössä Lempäälän-Vesilahden Diabetesyhdistyksen kanssa.


UKK-instituutin johtajaTommi Vasankari

Lempäälän Virta-kampus, Virta-sali 12.2.2020.

 

 

Kriisien EU ja arkipäivän EU

Euroopan unionia koskevaa uutisointia värittää puhe erilaisista EU:n kohtaamista kriiseistä. Viime vuosikymmenten aikana EU on kohdannut monia erilaisia kriisejä. Näitä ovat muun muassa Brexit, ”pakolaiskriisi”, Euroopan talouskriisi ja perustuslaillinen kriisi. Kriisien keskelläkin EU kuitenkin jatkaa toimintaansa ja vaikuttaa monin tavoin kansalaistensa, myös suomalaisten, elämään. Mikä on kriisien EU:n ja arkipäivän EU:n välinen suhde? Onko EU kriisissä ja jos on, niin missä määrin? Millä tavoin EU vaikuttaa tavallisten suomalaisten arjessa näkyvin ja näkymättömin tavoin?


Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen

Pirkkalan pääkirjasto, 18.2.2020.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko