Vastuullisuus

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen

 

Pirkan opiston vastuullisuustyön juuret ovat syvällä suomalaisen sivistystyön historiassa. Kansalaisopistotoiminta nojaa vapaan sivistystyön periaatteisiin. Vapaan sivistystyön tehtävänä on Suomessa ollut yli 100 vuotta tarjota kasvatusta, opetusta ja sivistystä matalalla kynnyksellä kaikille.

 

Alkuaikoina koulutus- ja sivistystyön ajateltiin lisäävän osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan. Katsottiin että paremmat osallistumismahdollisuudet yhteiskunnalliseen toimintaan kohentavat ihmisten elinoloja, tyytyväisyyttä ja elämänlaatua. Tähän ajatukseen nojaa Pirkan opiston toiminta tänäkin päivänä.

 

 

Tehtävä on kirjattu lakiin


Kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön perustehtävä nojaa siis vahvasti sosiaalisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

 

Vapaan sivistystyön tarkoitus ja periaatteet on kirjattu lakiin vapaasta sivistystyöstä, joka puhuu vahvasti kestävän tulevaisuuden kieltä:


"Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

 

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

 

Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus."

 

Laki vapaasta sivistystyöstä, 1 § (29.12.2009/1765)

 


Nykyäänkin – yli sadan vuoden jälkeen – vapaan sivistystyön tehtävänä on tuottaa

  • hyvää inhimillistä elämää,
  • tiedostavaa kansalaisuutta
  • sekä ekologista kestävyyttä.

Se on olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa ja mahdollistaa osallistumisen ja sivistyksen. (Manninen, 2019,  s. 19–20.)

 

 

Pirkan opisto – sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitos


Kaksi vuotta perustamisen jälkeen aloitimme suunnitelmallisen työn kestävän kehityksen toimintamallien juurruttamiseksi oppilaitokseemme. Sen vakuudeksi annoimme kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiölle. Ryhdyimme tavoittelemaan kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaattia.


OKKA-säätiö myönsi sertikaatin Pirkan opiston kansalaisopistotoiminnalle 12.12.2018 kolmeksi vuodeksi eteenpäin. 2022 Suoritetun tarkastusauditoinnin pohjalta Pirkan opistolle myönnettiin koko oppilaitoksemme toiminnan kattava kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatti vuosille 2022–2025.

 

 

Tehtävä jatkuu

 

Kestävän kehityksen ulottuvuudet – ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen – näkyvät opistomme toimintakulttuurissa, opetuksen sisällöissä ja menetelmissä. Työmme kestävän tulevaisuuden eteen ei ole valmista, vaan sitä tehdään koko ajan määrätietoisesti – suuntana kestävämpi tulevaisuus.

 

 

Sivulla käytetty lähde: "Vapaa sivistystyö – Eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä." Manninen, Jyri 2019. Vapaa Sivistystyö ry.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko