Mediataide

Etusivu » Mediataidekoulu

Tervetuloa opiskelemaan mediataidetta!

 

Pirkan opiston mediataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen mediataiteiden yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Monivuotiset opinnot on tarkoitettu 10-15 vuotiaille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä mediataidetta voi opiskella Nokialla ja Pirkkalassa. Syyslukukausi alkaa elokuussa ja ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 16 kertaa syksyllä ja 16 kertaa keväällä. Viikoittainen kokoontuminen on 2 tuntia. 

 

 

Mediataide - mitä se on?

Mediataide on sähköisiä työkaluja hyödyntävää nykytaidetta: kuvaa, ääntä, valoa, liikettä - ja kaikkea tätä sulavasti sekaisin! Mediataide antaa sinulle miltei rajattomat mahdollisuudet toteuttaa luovuuttasi.

 

Mediataiteen opinnot Pirkan opistossa

Mediataidetta opiskellaan yleisen oppimäärän laajuisena (n. 5 vuotta, n. 500 tuntia). Opintojen alkuvaiheessa keskitytään videoilmaisuun, animaatioihin ja digitaaliseen kuvankäsittelyyn.

 

 

Tammikuussa alkaa uusia mediataiteen ryhmiä 8-10-vuotiaille


Kiinnostavatko pelit ja koodaaminen, valokuvaus, animaatiot ja videot?

 

Tervetuloa Volttimonstereihin ja Wattiviikareihin! Pirkan opistossa alkaa kaksi uutta mediataiteen ryhmää 8-10-vuotiaille Nokialla ja Pirkkalassa. Ryhmissä tutustutaan meditaiteen maailmaan luovasti kokeillen, askarrellen, rakennellen ja värkkäillen!

 

 • Opetuksen aiheina ovat mm.
 • Animaatio ja video
 • Pelit ja koodaus
 • Valokuvaus
 • Digipiirtäminen
   
  Hintaan kuuluvat laadukkaat välineet ja materiaalit.

 

Opetus on taiteen perusopetuksen valmentavaa opetusta eli ryhmissä tutustutaan mediataiteeseen. Valmentava opetus etenee opetussuunnitelman mukaan tasolta toiselle. Se antaa valmiuksia, tietoja ja taitoja siirtyä myöhemmin mediataidekoulun puolelle jatkamaan opintoja, kun oppilas täyttää 10 vuotta.

 

Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan:

 

Nokialla

Ryhmä Wattiviikarit (8–10 v) torstai >>

Alkaen 13.1.2022

 

Pirkkalassa

Ryhmä Volttimonsterit (8–10 v) maanantai >>

Alkaen 10.1.2022

 

Lisätiedot:

Suunnittelijaopettaja Marjo Rautiola puh. 040 133 4215 / marjo.rautiola@nokiankaupunki.fi

tai toimisto puh. (03) 5652 2500 / pirkanopisto@nokiankaupunki.fi

 

Mediataiteen perusopetuksen järjestäminen Pirkan opistossa:

 • suunnataan perusopetusikäisille, (10–15 v) oppilaille
 • yleinen oppimäärä (5 vuotta, n. 500 tuntia)
 • taiteen perusopetuksen yhteiset projektit ja yhteistyö
 • opetus rakentuu mediateknologiaa, kuten liikkuvaa kuvaa, ääntä ja ohjelmistoja, hyödyntävien taiteiden perinteille ja niiden yhteyksille muihin taiteenlajeihin

Mediataiteiden opetus vahvistaa oppilaan valmiuksia hyödyntää mediateknologiaa luovasti taiteellisessa toiminnassa. Päämääränä on luoda edellytykset oppilaan monipuoliselle mediasuhteelle ja mediataiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä vahvistaa taiteen roolia mediakulttuurissa.

 

Oppilastyöt ja näyttelyt


Lukukauden työt jaetaan harkinnan mukaan heti tai viimeisillä opetuskerroilla lukuun ottamatta näyttelytöitä, jotka pyydetään noutamaan sovittuina ajankohtina. Hakematta jääneet työt saa opistolta seuraavan lukukauden alussa. Opetuspisteissä voi olla omia pieniä näyttelyitä tai sitten suurempia taidekoulujen yhteisnäyttelyitä. Noudatamme toiminnassa ja näyttelyissä kuvauslupien mukaisia sopimuksia.

 

Yleistä mediataiteen perusopinnoista


Lasten ja nuorten mediataiteiden opetus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, yleisen oppimäärän mukaisiin valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta (OPH 2017) ja paikallisiin opetussuunnitelmiin.


Pirkan opiston mediataidekoulussa annamme yleistä mediataiteen perusopetusta 10-16 vuotiaille kahdessa eri kunnassa (Nokia ja Pirkkala). Oppilas on oikeutettu saamaan päättötodistuksen kun 500h mediataidekoulussa suoritettu. Käytämme opetuksessa laadukkaita ja monipuolisia välineitä sekä tekniikoita ja opettajat ovat alansa ammattilaisia. Tarjoamme kosketuksia kattavasti monenlaiseen visuaaliseen ilmaisuun erilaisilla sähköisillä välineillä sekä näkymiä laajasti mediataiteen mahdollisuuksiin. Tutkimme ja kokeilemme tehdä eri tavoin kuvaa, ääntä, valoa, liikettä - ja kaikkea tätä sulavasti sekaisin! Opintojen alussa lähdetään liikkeelle mm. animaatiosta, kuvankäsittelystä ja kuvaamisesta ja jatketaan myöhemmissä opinnoissa esimerkiksi koodaamiseen, Arduino –robotiikkaan ja videoiden editointiin. Lisäksi opastamme oppilasta henkilökohtaiseen kehittymiseen omalla mediataiteen polulla. Opinnot etenevät vuosittain ja oppilas siirretään automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle. Opintoja voi käydä mediataidekoulussa yhteensä noin 6 vuotta.


Opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset elinikäisellle harrastamiselle ja mediataiteen alan tuntemukselle sekä valmiudet hakeutua peruskoulun jälkeen mahdollisiin mediataidealan jatko- ja ammattiopintoihin.


Yli 11-vuotiaille Mediataidekoulun oppilaille on tarjolla eri kunnissa myös tiettyjä Pirkan opiston kansalaisopiston kuvataiteeseen liittyviä lyhytkursseja (tähtikursseja), joihin on oppilaan mahdollisuus ilmoittautua ilmaiseksi ja näinollen syventää osaamistaan tiettyyn mediataiteeseen liittyvään tekniikkaan tai aihealueeseen oman kiinnostuksensa pohjalta. Nämä kurssit kerryttävät myös kokonaistuntimäärää mediataidekoulussa. Ryhmän opettaja tiedottaa näistä kursseista tarkemmin.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko