Opintopistekurssit

Etusivu » Ohjeita opiskelijalle » Opintopistekurssit

Opintopistekurssit

 

 

 

 

Osasta Pirkan opiston kursseja voi saada opintopisteitä. Opintopisteet viedään opintosuoritusmerkintänä Oma Opintopolku -palveluun, jota käyttävät myös toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut.

 

Opintosuoritusmerkintä on helppo tapa osoittaa vapaa-ajalla ja harrastuksissa hankittu osaaminen virallisesti esimerkiksi työnantajalle. Suoritusmerkintöjä voi myös sisällyttää osaksi muita opintoja kyseisen oppilaitoksen hyväksynnällä.

 

 

 

 

Mikä opintopistekurssi? 

 

 • Opintopistekurssille ilmoittaudutaan samoin kuin muillekin kursseille. Opiskelija päättää kurssin alkaessa, haluaako hän, että osaamista arvioidaan, ja haluaako hän tavoitella kurssista opintosuoritusmerkintää. Kurssille voi aina osallistua myös ilman arviointia ja ilman opintopisteiden suorittamistavoitetta.

 • Opintopistekurssille osallistuminen maksaa tavallisen kurssimaksun verran. Mikäli opiskelija haluaa kurssista arvioinnin ja opintosuoritusmerkinnän, Pirkan opisto veloittaa  lisäksi 10 eur toimistomaksun kurssin päätettyä (1.8.2023 jälkeen alkavilla kursseilla). Toimistomaksu veloitetaan vain, mikäli opiskelija saa kurssista hyväksytyn opintosuoritusmerkinnän.

 • Opintopistekurssin kuvauksessa on selkeästi kerrottu kurssin tavoitteet sekä kriteerit, joiden perusteella opettaja arvioi opiskelijan osaamista.

 • Opintopistekurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä, ja opintopisteiden määrä on kirjattu kurssin tietoihin. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Oppitunneille osallistumisen lisäksi opintosuoritusmerkintä siis edellyttää myös itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työskentelyn määrä vaihtelee kurssisisällön ja laajuuden mukaan, ja opettaja ohjeistaa tässä tarkemmin.

 • Opintopistekurssilla ei pidetä kokeita. Osaaminen osoitetaan siten, että opiskelija suorittaa erilaisia tehtäviä tai työvaiheita kurssin aikana. Osaamisen osoittaminen edellyttää siis sitä, että opiskelija osallistuu kurssille aktiivisesti.

 • Opintopistekurssin suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opiskelijan suoritus arvioidaan hyväksytyksi, kun opiskelija on osoittanut kurssin kaikkien arviointikriteereiden mukaisen osaamisen. Kurssin opettaja ohjaa opiskelijoita kurssin aikana ja tarkentaa, miten ja missä vaiheessa kurssia osaamista arvioidaan.

 • Opisto kirjaa hyväksytyt suoritusmerkinnät ja opintopisteet Omaan Opintopolkuun, kun kurssi on päättynyt. Mikäli opiskelijan suoritus joudutaan hylkäämään tai se jää keskeneräiseksi, hylättyä merkintää ei kirjata Omaan Opintopolkuun. 

 
Miten opintopisteitä voi hyödyntää? 

 

 • Opintopisteitä voi hyödyntää työnhaussa, kuten hakemuksissa ja ansioluetteloissa osaamisen osoittamiseksi.

 • Vastaanottavan oppilaitoksen hyväksynnällä opintopisteitä voi hyväksilukea myös toisen oppilaitoksen opinnoissa, esimerkiksi vapaavalintaisissa kieliopinnoissa. Opiskelijan tulee itse varmistaa hyväksiluvun mahdollisuus oppilaitoksesta, johon on suorittamassa tutkintoa/opintoja.

 • Kansalaisopistojen opintopistekurssien suoritusmerkinnät taltioituvat sähköiseen Oma Opintopolku -palveluun, josta opiskelija voi jakaa haluamansa suoritukset esimerkiksi toiselle oppilaitokselle tai työnantajalle. Opisto ei myönnä opintopistekurssin suorittamisesta muuta erillistä todistusta.

 

Mistä löydän oman opiston opintopistekurssit?

 

Löydät opintopistekurssit kurssien verkkokaupasta >>

 

 • Ilmoittaudu opintopistekurssille tavalliseen tapaan. Apua ilmoittautumiseen saat tarvittaessa opiston asiakaspalvelusta, ja kurssisisällöistä osaavat tarkemmin kertoa ainealueiden suunnittelijat.

 • Kurssin aloituskerralla opettaja kertoo tarkemmin opintopisteiden suorittamismahdollisuudesta, ja voit ilmoittaa opettajalle, oletko siitä kiinnostunut. Jotta opintosuoritusmerkintäsi voidaan kurssin päätteeksi siirtää Oma Opintopolku -palveluun, sinun tulee antaa suostumus tietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella, jonka saat sähköisesti allekirjoitettavaksesi.

 • Opintopisteisiin oikeuttava osaamisen osoittaminen tapahtuu osana kurssin normaalia toimintaa. Opintopistekursseilla on kannustava ilmapiiri ja yhtä mukava meininki kuin muillakin opiston kursseilla: opintopisteiden tavoittelu on hyvä porkkana tavoitteelliselle opiskelijalle, mutta se ei tee opiskelusta vaikeampaa eikä ikävämpää!

 • Opintopistekursseina tarjotaan tällä hetkellä rajattua valikoimaa eri alojen kursseja. Kehitämme ja laajennamme Pirkan opiston tarjontaa kokemusten ja palautteen perusteella. Kuulemme mielellämme juuri sinun toiveesi ja palautteesi!

 

Muistathan, että opintopistekursseja on useiden muidenkin kansalaisopistojen tarjonnassa. Eri kansalaisopistojen kursseille voi osallistua omasta asuinkunnasta riippumatta. Katso kaikkien Suomen kansalaisopistojen kurssit kansalaisopistot.fi-sivustolta >>

 

 

Lisätiedot:

Suunnittelijaopettaja

Päivikki Koikkalainen

p. 040 133 4232

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko