Kurssin keskeytyminen

Etusivu » Ohjeita opiskelijalle » Kurssin keskeytyminen

Opisto voi keskeyttää jo käynnissä olevan kurssin toiminnan, jos opiskelijamäärä putoaa toistuvasti minimitason alapuolelle. Mahdollisista keskeytyksistä päätetään tapauskohtaisesti. Jos koko lukukauden pituinen kurssi keskeytetään, se voi keskeyttämispäätöksen jälkeen kokoontua vielä kaksi kertaa. Lyhyemmillä kursseilla tällaista karenssiaikaa ei noudateta, vaan ryhmän toiminta keskeytetään välittömästi päätöksen jälkeen. Jos kurssi joudutaan keskeyttämään opiskelijamäärän vähentymisen takia, osa kurssimaksusta voidaan palauttaa.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko