Kurssin keskeytyminen

Etusivu » Ohjeita opiskelijalle » Kurssin keskeytyminen

Opisto voi keskeyttää jo käynnissä olevan kurssin toiminnan, mikäli opiskelijamäärä putoaa toistuvasti määritellyn minimitason alapuolelle. Mahdollisista keskeytyksistä päätetään tapauskohtaisesti. Mikäli koko lukukauden pituinen kurssi keskeytetään, se voi keskeyttämispäätöksen jälkeen kokoontua vielä kaksi kertaa. Lyhyemmillä kursseilla tällaista karenssiaikaa ei noudateta, vaan ryhmän toiminta keskeytetään välittömästi päätöksen jälkeen. Mikäli kurssi joudutaan keskeyttämään opiskelijamäärän vähentymisen takia, osa kurssimaksusta voidaan palauttaa.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko