Tietosuoja

Etusivu » Ohjeita opiskelijalle » Tietosuoja

Henkilötunnuksen kysyminen


Kun ilmoittaudut kurssille, sinulta kysytään henkilötunnusta. Henkilötunnusta tarvitaan henkilön tunnistamiseen ja kurssin laskuttamiseen. Henkilötunnusta ei luovuteta eteenpäin opistolta. Kaikki asiakirjat, joissa on henkilötunnuksia, tuhotaan tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Internet-yhteys on suojattu, kuten verkkopankissa.

 

 

Henkilötietojen käsittely


Pirkan opisto rekisterinpitäjänä tallentaa opiskelijoiden henkilötietoja kansalaisopiston asiakasrekistereihin. Asiakasrekisterit koostuvat paperiasiakirjoista ja sähköisesti ylläpidettävästä opiskelijahallintojärjestelmästä.

 

Rekistereistä on laadittu tietosuojaseloste, jossa yhdistyvät rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. rekisterien tietosisältö, asiakastietojen käyttötarkoitus sekä säännönmukaiset tietolähteet. Lisäksi rekisterin sähköisestä ylläpitojärjestelmästä, kurssihallintaohjelma HelleWistä on erillinen tietojärjestelmäseloste.

 

Opiskelijalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Kun opiskelija haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu Pirkan opiston opiskelijarekisteriin, hän toimittaa pyyntönsä Pirkan opiston toimistoon asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella. Asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeeseen kirjataan vuosi ja kurssi, jolla opiskelija on ollut.

 

Jos asianomainen vaatii asiakasrekisterissä olevien tietojen korjaamista, hän käyttää henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta.

 

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta, muulloin kuin laissa erikseen säädetyssä tilanteessa.

 

Lue lisää: Tietosuoja Nokian kaupungin organisaatiossa >>

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko