Yhteinen opisto -hanke 2022-2024

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Hankkeet » Yhteinen opisto -hanke 2022-2023

Yhteinen opisto -hanke 2022-2024

 

Pirkan opiston hallinnoimassa hankkeessa kehitetään elämänlaajuista oppimista, kestävän tulevaisuuden periaatteita, edistetään saavutettavuutta ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä.

 

Pirkan opiston Kehittämisohjelman 2022-2026 strategiset tavoitteet ja arvot ohjaavat Pirkan opiston toimintaa ja luovat täten Yhteinen opisto -hankkeen perustan.

 

Hankkeessa jalkautetaan mm. Pirkan opiston jaostossa hyväksytyn Kehittämisohjelman Opiston jäsenkuntien Nokian, Vesilahden, Lempäälän ja Pirkkalan strategisia painotuksia. Niitä ovat kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen, asukkaiden kohtaamis-, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen, elinikäiseen oppimiseen kannustaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja turvallisuuden lisääminen, palvelujen rohkea ja ennakkoluuloton kehittäminen, paikallisen osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen, sähköisten palvelujen käytön edistäminen ja tukeminen ja ekologisesti kestävien periaatteiden ja käytäntöjen suosiminen.

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko