Vastuu toisistamme

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Vastuullisuus » Vastuu toisistamme

Haluamme että meillä voidaan hyvin

 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että opistomme olisi aivan kaikille terveellinen, turvallinen ja saavutettava työ-, opiskelu- tai harrastamispaikka. Työhyvinvoinnin kehittäminen onkin yksi opistomme strategisista painopisteistä.

 

Tärkeä tehtävämme sosiaalisen kestävän kehityksen saralla on tuottaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja pitää ovet avoimina kaikille. Kurssitarjontamme tarkoituksena on vahvistaa hyvinvointia mielekkään toiminnan, opiskelun ja yhteisöllisen tekemisen kautta.

 

Meille on tärkeää tukea heikommassa asemassa olevia. Esimerkiksi Kaikukortti >>, vapaaoppilaspaikat >>, työttömän työnhakijan alennus >> ja kurssit erityistä tukea tarvitseville >> ovat keinoja huolehtia siitä, että mahdollisimman moni voisi osallistua toimintaamme. Pyrimme parantamaan saavutettavuutta ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia.

 

 

Turvallisemman tilan periaatteet

 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme turvallisemman tilan periaatteita. Jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on ilman syrjinnän tai häiritsevän käytöksen kohteeksi joutumista. Emme salli vähättelyä, pilkkaa tai syrjintää opetustilanteissa emmekä muussakaan toiminnassa.

 

Jokaisen vastuulla on omalta osaltaan luoda kunnioittava ja avoin ilmapiiri työ- ja opetustilanteisiin – niin kursseille, oppitunneille kuin kokouksiinkin. Kaikkien täytyy voida kokea olonsa turvalliseksi niin fyysisessä, sosiaalisessa kuin psyykkisessäkin ympäristössään.

 

Häiritsevään tai epämiellyttävään käytökseen puutumme tilanteen vaatimalla tavalla.

 

 

Vapaaoppilaspaikat

 

Myönnämme vapaaoppilaspaikkoja taiteen perusopetukseen eli musiikkiopistoon, teatterikouluun, tanssikouluun, kuvataidekouluun ja mediataidekouluun. Tarkoituksena on turvata lasten, nuorten ja heikommassa asemassa olevien harrastustoimintaa.

 

Vapaaoppilaspaikalla opiskelevan ei tarvitse maksaa lukukausimaksua. Vapaaoppilaspaikka myönnetään ensisijaisesti taloudellisin perustein harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti.

 

Katso lisää vapaaoppilaspaikoista >>

 

 

Vierailut ja etäopiskelu

 

Vierailemme säännöllisesti palvelutaloissa esiintymässä, ja Pirkan opiston tanssikoulun oppilaat ovatkin jo odotettuja vieraita monessa paikassa. Pyrimme madaltamaan osallistumiskynnystä tuomalla kulttuuria ja opiskelumahdollisuuksia sinne, missä ihmiset ovat. Jos sinun on vaikeaa lähteä kotoa, verkkokoulutuksiin ja ilmaisille verkkoluennoille voit osallistua myös kotoa.

 

 

Meillä käy Kaiku-kortti

 

Syksystä 2024 alkaen voit käyttää Kaikukorttia Pirkan opiston kurssimaksuihin tietyin rajauksin.

 

Kaikukortilla saa maksimissaan kaksi vapaan sivistystyön kurssia veloituksetta lukuvuodessa. Kaikukortti ei koske taiteen perusopetusta tai musiikin yksityistunteja.

 

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, joilla on asiakkuus korttia jakavassa sosiaalipalvelussa tai muun korttia jakavan tahon piirissä.

 

Kaikukortin tavoitteena on parantaa kaikkein tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

 

Katso lisää Kaikukortin sivuilta >>

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko