Varhaisiän musiikkikasvatus

Etusivu » Kansalaisopisto-opetus » Varhaisiän musiikkikasvatus

Pienenä aloitettu musiikkiharrastus kantaa pitkälle!

 

Varhaisiän musiikkikasvatus (esimerkiksi muskariryhmät ja soitinkarusellit) on tavoitteellista, pääasiassa alle kouluikäisille suunnattua ryhmäopetusta. Opetus etenee ikätasoisesti noin kolmen kuukauden ikäisestä kuuteen ikävuoteen asti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, tukea lapsen luovuutta ja itseilmaisua. Se antaa virikkeitä ja valmiuksia jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen.  

 

Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapsi kuuntelee, kokee ja ilmaisee itseään musiikin ja leikin keinoin. Samalla lapsi oppii hahmottamaan musiikin peruskäsitteitä. Opetukseen sisällytetään myös muita taiteita yhdistämällä musiikkiin draaman, liikkeellisen ilmaisun ja kuvataiteiden työtapoja. Varhaisiän musiikkikasvatukseen voi sisältyä myös instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta. 

 

Katso ohjeet muskareihin osallistujille tästä >>

Katso kurssit ja ilmoittaudu kurssien verkkokaupassa >>

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko