Varhaisiän musiikkikasvatus

Etusivu » Kansalaisopisto-opetus » Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista, pääasiassa alle kouluikäisille suunnattua musiikkikasvatusta. Sen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, tukea lapsen luovuutta ja itseilmaisua. Se antaa virikkeitä ja valmiuksia jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen.

 

Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapsi kuuntelee, kokee ja ilmaisee itseään musiikin ja leikin keinoin. Samalla lapsi oppii rytmin, dynamiikan, melodian, sointivärin, harmonian ja muodon alkeita.

 

Musiikkiin sisällytetään myös muita taiteita yhdistämällä musiikkiin draaman, tanssin, kirjallisuuden ja kuvataiteiden työtapoja. Musiikkipaja on sisällöltään jatkoa muskaritoiminnalle. Muskariin tai musiikkipajaan osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta muskarista tai musiikkipajasta.

Vauvamuskari (aikuinen ja lapsi 3–11 kk)

Lempäälä
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (aikuinen ja lapsi 1 v)

Lempäälä
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (3 v)

Lempäälä
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (5-6 v)

Lempäälä
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (aikuinen ja lapsi 2 v)

Lempäälä
8.9.2022 - 20.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (4 v)

Lempäälä
8.9.2022 - 20.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (5-6 v)

Lempäälä
8.9.2022 - 20.4.2023
Kurssilla on tilaa

Bändimuskari (5–7 v), lyhytkurssi

Lempäälä
8.9.2022 - 13.10.2022
Kurssilla on tilaa

Muskari (aikuinen ja lapsi 1–2 v)

Vesilahti
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (3–4 v)

Vesilahti
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (5–6 v)

Vesilahti
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Pianomuskari (6–7 v), pienryhmä

Vesilahti
7.9.2022 - 12.4.2023
Kurssilla on tilaa

Vauvamuskari (aikuinen ja lapsi 3–11 kk)

Nokia
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (aikuinen ja lapsi 2 v)

Nokia
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (3–4 v)

Nokia
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (5–6 v)

Nokia
7.9.2022 - 19.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (aikuinen ja lapsi 1 v)

Nokia
8.9.2022 - 20.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (3 -4 v)

Nokia
8.9.2022 - 20.4.2023
Kurssilla on tilaa

Pianoryhmä (7–9 v), pienryhmä

Nokia
8.9.2022 - 20.4.2023
Kurssilla on tilaa

Vauvamuskari (aikuinen ja lapsi 3–11 kk)

Pirkkala
5.9.2022 - 25.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (aikuinen ja lapsi 1–2 v)

Pirkkala
5.9.2022 - 25.4.2023
Kurssilla on tilaa

Muskari (3–4 v)

Pirkkala
5.9.2022 - 25.4.2023
Kurssilla on tilaa

Pianomuskari (5–6 v), pienryhmä

Pirkkala
5.9.2022 - 17.4.2023
Kurssilla on tilaa

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko