Ohjeita opiskeluun

Etusivu » Teatterikoulu » Ohjeita opiskeluun

Sinun ei tarvitse ilmoittautua enää uudelleen, jos jatkat opintojasi

Jos haluat jatkaa opintojasi syksylläkin, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä opistolle. Sinulla säilyy automaattisesti opiskelupaikka. Ilmoita kuitenkin toimistolle, jos et halua jatkaa.

 

 

Huoltajille

 

Kysy, kuuntele, keskustele, kiinnostu ja kannusta!

 

Toivomme huoltajien seuraavan lastensa kehittymistä, kehuvan ja kannustavan heitä, koska maailman paras tuki tulee kotoa. Huoltajien tuki ja kiinnostus ovat tärkeitä harrastuksessa ja onhan se mahtavaa nähdä ne onnistumiset ja innostumiset mitä taiteen tekeminen tuottaa. Tukea tarvitaan, koska välillä tekeminen tuottaa haasteita ja kannustamalla niistä päästään eteenpäin.

 

Toivomme avointa yhteistyötä huoltajien kanssa. Kysykää myös meiltä, koska silloin osaamme vastata juuri teitä askarruttavaan kysymykseen.

 

Huoltajat ovat aina tervetulleita seuraamaan opetusta. Toivottavaa toki on että tästä ilmoitetaan etukäteen opettajalle.

 

 

Vakuutus

 

Pirkan opiston oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta.

 

 

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

 

Kodin ja teatterikoulun välinen yhteistyö on tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta. Kerrothan omalle opettajalle tai suunnittelijaopettajalle, jos on jotakin lapseen liittyvää, joka tulisi ottaa huomioon opetuksessa ja sitä suunniteltaessa.

 

 

Vaatetus

 

Oppilaan kannattaa pukeutua tunneille rentoihin ja mukaviin vaatteisiin joissa on mukava liikkua.

 

 

Välipala

 

Tunneilla ei ole taukoa, mutta tarvittaessa oppilas voi keskeyttää työn lyhyeksi aikaa ja nauttia välipalan.

 

 

Opiskeluoikeus

 

Kun oppilas on saanut paikan teatterikouluun, hän säilyttää paikkansa koko opintojen ajan ja hänet siirretään aina automaattisesti uudelle lukuvuodelle.

 

Tiedottaminen

 

Tiedotamme ajankohtaisista asioista sähköpostitse sekä verkkosivuillamme osoitteessa https://www.pirkanopisto.fi. Opiston ja opettajien tiedotteita jaetaan sähköpostitse ja postitse.

 

Äkillisistä tuntimuutoksista ja muistutuksista tiedotamme tekstiviesteillä. Tästä syystä on tärkeää, että oppilaiden ja vanhempien numerotiedot ovat opiston rekisterissä ajan tasalla. Oppilaan poissaoloista kannattaa ilmoittaa omalle opettajalle tai opiston toimistoon.

 

 

Todistukset

 

Oppilaat saavat päättötodistuksen taiteen perusopetuksesta suoritettuaan opetussuunnitelman mukaiset yleisen oppimäärän opinnot. Todistus annetaan sitten, kun oppilas päättää opintonsa Pirkan opiston taidekoulussa. Todistukset annetaan pääsääntöisesti lukukauden päätyttyä joulukuussa tai keväällä. Mikäli opinnot jäävät vajaiksi tai oppilas keskeyttää, hän saa pyynnöstä osallistumistodistuksen.

 

 

Teatterikäynnit - Taiteentuntemus

 

Toimintaan kuuluvat teatterivierailut ja pienet retket. Näytöksistä ja aukioloajoista johtuen retket saatetaan tehdä normaalista opetuskerrasta poikkeavana aikana.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko