UKK - usein kysytyt kysymykset

Etusivu » Ohjeita opiskelijalle » UKK - usein kysytyt kysymykset

Miksi opiston kausi on niin lyhyt?
Julkisen rahoituksen rajallisuus määrittää hyvin pitkälti sitä, kuinka laajaa toiminta voi olla. Jos toimikautta jatkettaisiin, jouduttaisiin kurssivalikoimaa vastapainoksi karsimaan. Osittain asiaan vaikuttavat myös vuodenajat ja asiakkaiden lomakäyttäytyminen. On käytännössä havaittu, että opiskelijamäärät vähenevät jo selvästi, jos kurssit jatkuvat toukokuulle tai alkavat elokuussa.

 

Miksi kurssimaksuja ei voi maksaa kahdella eri maksuvälineellä?
Kahden eri maksuvälineen käyttö on mahdollista niillä kursseilla, joihin hyväksytään tyky-setelit maksuvälineeksi (myös sähköiset maksut) . Asiakas voi halutessaan maksaa osan kurssimaksustaan seteleillä ja osan käteisellä. Kortilla kursseja ei voi maksaa, koska opiston toimipisteissä ei vähäisen tarpeen vuoksi ole korttimaksupäätteitä. Lue lisää: Työnantajan tarjoamat maksuvälineet


Miksi tilojen puutteisiin ei saada parannusta?
Opisto etsii jatkuvasti toimintoihinsa sopivia kohtuuhintaisia tiloja ja tekee kehittämisehdotuksia käytössään oleviin tai suunnitteilla oleviin tiloihin. Koska opiston opetus järjestetään jäsenkuntien tai yksityisten toimijoiden omistamissa tiloissa, ei opisto kuitenkaan voi itse päättää kunnostuksista. Joskus esitetyt kunnostustoimenpiteet tai parannukset jäävät valitettavasti toteutumatta kustannussyistä. 


Miten on mahdollista, että kurssi täyttyy ilmoittautumisen alettua alle minuutissa?
Opistolla on käytössään tietoverkossa toimiva HelleWi-kurssihallinto- ja ilmoittautumisjärjestelmä, jonka kautta lukuisat asiakkaat voivat olla samanaikaisesti tekemässä varauksiaan tietokoneiltaan. Nykyisin valtaosa ilmoittautumisista tulee ko. järjestelmän kautta ja siksi suosituimmat kurssit voivat täyttyä jopa kymmenessä sekunnissa.


Miksi korvauskertoja ei pidetä aina kauden lopuksi samaan aikaan ja samassa paikassa?
Valtaosa opiston kursseista järjestetään muiden, esim. koulujen ja yhdistysten hallinnoimissa tiloissa ja siksi opisto joutuu hakemaan käyttövuorot omaa toimintaansa varten. Koska korvauskerran varaus joudutaan tekemään myöhemmin, ei aina saada samaa paikkaa kuin varsinaisella opetuskaudella. Usein myös opettajan muut sitoumukset vaikuttavat siihen, ettei korvaavaa kertaa voida järjestää totuttuna kokoontumispäivänä tai varsinaisessa opetuspaikassa.

 

Miksi en ole saanut tekstiviesti-ilmoitusta peruuntuneesta kurssikerrasta?
Kurssikertojen perumisilmoitukset lähetetään tekstiviestinä niihin puhelinnumeroihin, jotka asiakkaat ilmoittavat. Mikäli numero on ilmoitettu väärin tai se on vaihtunut, ei viesti tavoita oikeaa henkilöä. Satunnaisesti kyse voi myös olla siitä, että operaattorin järjestelmässä on häiriö.  Jos puhelinliittymän asetuksissa on päällä palveluviestien esto, ei viesti myöskään tällöin mene perille.

 

Miksi en ole saanut sähköpostiini vahvistusta ilmoittautumisestani?
Kaikista kurssihallintojärjestelmään kirjatuista ilmoittautumisista menee järjestelmän lähettämä viesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Mikäli sähköposti on ilmoitettu väärin tai se on vaihtunut, ei viesti tavoita oikeaa henkilöä. Vahvistussähköposti saattaa myös ohjautua sähköpostin roskapostikansioon.

 

Miksi kursseihin tehdään muutoksia kesken kauden (tila, ohjaaja, aika)?
Koska opiston kurssit järjestetään valtaosin muiden hallinnoimissa tiloissa, saattaa tilan omistaja muuttaa varausta oman toimintansa (mm. koulun vanhempainilta tai ylioppilaskirjoitukset) takia. Joskus myös tiloissa havaitut terveyshaitat saattavat aiheuttaa tilan vaihtumisen.

Opettajan tai aikataulun muutoksen taustalla ovat useimmiten opettajan henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat (sairastuminen, työn tai asuinpaikan vaihtuminen tms.).

 

Miksi kurssilla vuosikausia opettanut opettaja vaihdetaan toiseen?
Pirkan opisto on Nokian kaupunginvaltuuston hyväksymässä tavoiteohjelmassa ja omassa kehittämisohjelmassaan sitoutunut siihen, että kaikki opiston opettajat ovat mahdollisuuksien mukaan opetusalansa koulutuksen saaneita ja pedagogiset opinnot suorittaneita. Muodollisen kelpoisuuden omaavilla opettajilla on rekrytoinnissa aina etusija. Opettajaa voidaan vaihtaa myös kurssisisältöjen uudistamiseksi.

 

Miksi opisto vaatii henkilötunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä?
Opisto käyttää toiminnassaan sähköistä HelleWi-kurssihallintojärjestelmää. Järjestelmässä henkilötunnusta tarvitaan asiakkaan yksilöimiseen henkilörekisterissä, jotta ilmoittautuminen, opintosuoritukset ja laskutus pystytään kohdistamaan oikein. Henkilörekisterin sisältämä kurssihallintojärjestelmä on määräysten mukaan rakennettu ja salasanoilla suojattu. Nokian kaupungin käyttämien tietoverkkojen ja ohjelmien turvallisuutta valvotaan myös koko ajan ammattilaisten toimesta. Lue lisää: Tietosuoja

Käsitteitä

 

Salattu HTTPS-yhteys
Kirjainlyhenne HTTPS tulee sanoista Secure Hypertext Transfer Protocol. HTTPS - yhteys on suojattu yhteys, jonka väärinkäyttö tai luvaton seuraaminen on lähes mahdotonta.

 

Sivun päivittäminen
Päivittäminen tarkoittaa, että Internet-selaimeen haetaan näytöllä olevaan sivuun viimeisin, ajankohtaisin sisältö. Esimerkiksi kurssin avautuessa ilmoittautumiseen kello 13.00 pitää kurssiluettelo päivittää, jotta kurssit avautuvat linkkeinä valitsemista varten. Samoin paikkatilanteen muuttuessa saa sivua päivittämällä näkyviin todellisen vapaiden paikkojen määrän tai tiedon kurssin täyttymisestä. Päivitystoiminto löytyy selaimen Näytä-valikosta sekä työkaluriviltä.

 

Evästeet (cookies)
Evästeet ovat pelkkää tekstiä sisältäviä tiedostoja, jotka lähetetään internetsivulta ja siirretään käyttäjän omalle koneelle. Evästeet voidaan sallia selaimen työkalujen Internet-asetusten kohdasta Tietosuoja.

 

Verkkomaksu
Maksetaan aina ajantasaisena maksuna. Eräpäivää ei voi muuttaa, koska maksu ei päivittyisi myyjän maksuhallintajärjestelmään. Opiskelijalla on mahdollisuus maksaa kurssimaksut heti, mutta se ei ole pakollista. Jos haluat myöhemmän eräpäivän, älä maksa verkkopankissa, vaan odota laskua. Ne laskut, joiden maksusuoritusta ei näy maksuseuranta-järjestelmässämme, siirtyvät myöhemmin Nokian kaupungin kilpailuttamalle perintätoimistolle huomautuslaskua varten.

 

Ilmoittautumisohjelma
HelleWi-ohjelman toimittaja ja ylläpitäjä on Mäntsälän ATK-palvelu. Samaa ohjelmaa käyttää suurin osa Suomen kansalais- ja työväenopistoista.

 

Puhelinilmoittautuminen
Ilmoittautumisten avautumisajankohtina meillä on kuusi henkilöä vastaanottamassa puhelinilmoittautumisia. Puhelimella ilmoittautujat ovat toimistohenkilön kautta samassa jonossa kotoaan netti-ilmoittautuvien kanssa. Siten puhelun pituus on ilmoittautumisen ruuhkavaiheessa tavallista pidempi. Odotamme puhelimessa ilmoittautujan kanssa linjalla, ja yritämme saada varauksen tehtyä. Kurssipaikat varautuvat siinä järjestyksessä, missä ohjelma päästää ilmoittautujat eteenpäin ohjelmassa.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko