Yhteinen opisto osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä -hanke

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Hankkeet » Yhteinen opisto osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä -hanke

Yhteinen opisto osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä -hanke 2023-2025

 

Yhteinen opisto osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä -hanke on jatkoa Yhteinen opisto hhankkeelle, joka käynnistettiin Pirkan opiston kehittämisohjelman tavoitteiden jalkauttamiseksi vuonna 2022. 

 

Hankkeen tavoitteina on jäntevöittää koulutustarjontaa, lisätä toiminnan laatuja ja edistää saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.  Yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien sidosryhmien kanssa jatketaan ja vahvistetaan, jolloin asiakkaiden ja kuntien toiveet tulevat entistä paremmin kuulluksi. Kulttuuriyhteistyötä ja hyvinvointitehtävää edistetään sekä vapaan sivistystyön että taiteen perusopetuksen parissa.

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko