Opetussuunnitelmat

Etusivu » Kuvataidekoulu » Opetussuunnitelmat

Kuvataidekoulun opetussuunnitelmat

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat on uudistettu ja otettu käyttöön 1.8.2018. Pirkan opiston taidekouluille (Musiikkiopisto, Kuvataidekoulu, Mediataide, Teatterikoulu, Tanssikoulu) on laadittu yhteiset opetussuunnitelman perusteet, jotka mahdollistavat opiston monitaiteellisen taideopetuksen. Yhteistä opetussuunnitelmaa on täydennetty taidealakohtaisilla opetussuunnitelmilla.

 

Aikuisten laajan sekä lasten ja nuorten kuvataiteen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmat, perustuvat lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) ja täyttävät määrätyt tehtävät ja tavoitteet. Opetussuunnitelmat on laadittu Pirkan opistossa kuvataiteen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräysten 20.9.2017) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin.

 

Aikuiset

Pirkan opiston kuvataidekoulu antaa aikuisille kuvataiteen taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. 

• Kuvataiteen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 1300 tuntia. Laaja oppimäärä jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot ovat laajuudeltaan 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia.

 

Opetus jakaantuu kaikille yhteisiin opintoihin ja valinnaisiin erikoiskursseihin. 

 

Lapset ja nuoret

Pirkan opiston kuvataidekoulu antaa lapsille ja nuorille kuvataiteen taiteen perusopetusta laajennettuna arkkitehtuurin, muotoilun ja mediataiteen opetuksen alkeisiin laajan oppimäärän mukaan. 

 

• Kuvataiteen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 1300 tuntia. Laaja oppimäärä jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot ovat laajuudeltaan 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia.

 

• Kuvataiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja teema opinnot 200 tuntia.

 

Opintojen laskennallisena perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Annettavat opetuksen määrät mahdollistavat opetussuunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen ja tavoitteiden saavuttamisen.

 

Tutustu 1.8.2018 voimaan tulleisiin opetussuunnitelmiin:

Aikuisten opetussuunnitelma

 Kuvataide_aikuiset_laaja

 

Lasten ja nuorten opetussuunitelma

 Kuvataide_lapset ja nuoret_yleinen ja laaja

 

Suunnittelu ja opintoneuvonta

 

Suunnittelijaopettaja

Mikael Härkänen

Aikuisten kuvataidekoulu

Puhelin 040 133 4216

 

Suunnittelijaopettaja

Marjo Rautiola

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Puhelin 040 133 4215

 

Asiakaspalvelu

 

Toimistosihteeri

Kaija Tomperi

Puhelin 040 133 4223

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko