Turvallisemman tilan periaatteet

Etusivu » Ohjeita opiskelijalle » Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme kaikessa toiminnassamme turvallisemman tilan periaatteita. Jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on ilman syrjinnän tai häiritsevän käytöksen kohteeksi joutumista. Emme salli vähättelyä, pilkkaa tai syrjintää opetustilanteissa emmekä muussakaan toiminnassa.

 

Jokaisen vastuulla on omalta osaltaan luoda kunnioittava ja avoin ilmapiiri työ- ja opetustilanteisiin – niin kursseille, oppitunneille kuin kokouksiinkin. Kaikkien täytyy voida kokea olonsa turvalliseksi niin fyysisessä, sosiaalisessa kuin psyykkisessäkin ympäristössään.

 

Häiritsevään tai epämiellyttävään käytökseen puutumme tilanteen vaatimalla tavalla. Tässä noudatamme Nokian kaupungin ohjeistuksia ja linjauksia.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko