Toiminta-ajatus ja arvot

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Opistomme arvot ja tehtävä

Opistomme tehtävä

 

Haluamme tarjota mahdollisuuksia kartuttaa tietoja ja taitoja, oppia uutta, kehittää osaamista, sivistyä ja harrastaa. Kaikki nämä ovat hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, mielekkään ja merkityksellisen arjen tukipilareita.

 

 

Haluamme

 • edistää aktiivista kansalaisuutta
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä
 • tuottaa kokemuksia hyvästä elämästä

 

Opistomme arvot
 

Elämänlaajuinen oppiminen

 

 • Jokaisella on oikeus oppia uutta ja vahvistaa osaamista minkäikäisenä tahansa. Järjestämme kursseja ja koulutusta kaikenikäisille. Ilmaiset luentomme ja verkkoluentomme ovat kaikille avoimia. Otamme eri-ikäisten toiveet ja tarpeet huomioon toimintaa suunnitellessamme.

 

Kestävyys

 

 • Olemme sitoutuneet kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys näkyvät opistomme toimintakulttuurissa, opetuksen sisällöissä ja menetelmissä.

 • Toimimme ympäristövastuullisesti: noudatamme lakeja ja määräyksiä, pyrimme toiminnan kasvaessakin vähentämään jätteen syntymistä, kierrätämme ja lajittelemme, teemme hankintoja harkiten. Ohjaamme opiskelijoitamme kestäviin ja vastuullisiin valintoihin, ympäristöstä huolehtimiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

 • Vaalimme kulttuurista kestävyyttä. Meille mahtuu moninaisuutta, haluamme vaalia omaa, paikallista kulttuuriperintömme mutta pysymme samalla avoimina ja oppimishaluisina muita kulttuureja ja kulttuurien muuttumista kohtaan.

 • Tarjoamme elämyksiä, jotka eivät synny ostamisesta ja omistamisesta vaan yhdessä luomisesta, kokemisesta ja oppimisesta.

 • Taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa meille sitä, että pidämme yllä moninaista ja monipuolista opinto- ja harrastustarjontaa kaikenikäisille. Emme tavoittele voittoa, mutta pidämme huolta, että käytämme yhteisiä varoja ja kurssimaksutuottoja viisaasti, opiskelijoidemme ja toimialueemme hyväksi.

 

Saavutettavuus

 

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme keskeinen arvopohja. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että opistomme on jokaiselle terveellinen, turvallinen ja saavutettava työ-, opiskelu- tai harrastamispaikka. Opiston tärkeä tehtävä sosiaalisen kestävän kehityksen saralla on tuottaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja pitää ovet avoimina kaikille!
 • Tutustu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme (pdf) tästä >>

 

 

Yhteisöllisyys

 

 • Pirkan opiston kurssit ja oppitunnit ovat tärkeitä kohtauspaikkoja. Yhdessä oppiminen - laulaminen, soittaminen, liikkuminen, käsitöiden teko tai kieltenopiskelu - ovat omiaan vahvistamaan yhteenkuuluvuutta, lisäämään hyvinvointia ja rakentamaan verkostoja.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko