Kestävä kehitys

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Kestävä kehitys

Ajankohtaista ja taustaa kestävän kehityksen työstä 2021

 

Syksyllä 2021 PIrkan opiston kestävän kehityksen työ aktivoituu ja uudistuu: pääsemme tutkimaan nykyistä toimintaamme ja kehittämään sitä yhdessä, kun tähtäimessä on kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatin uusinta ja laajentaminen alkuvuodesta 2022.

Ja ennen muuta, tähtäimessä on kestävämpi tulevaisuus!

 

 • 2022 tammikuu: tavoitteena v. 2018 myönnetyn kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifioinnin uusiminen sekä laajentaminen kattamaan koko opistomme (myös taiteen perusopetuksen) toimintamme. Prosessi etenee OKKA-säätion toimintamallin mukaisesti. Julkaisemme kehittämissuunnitelman ja käärimme hihat!

 • 2021 joulukuu: keräämme kommentteja kehittämissuunnitelmasta
  2021 marraskuu: työstämme opiston uutta kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelmaa kyselyn ja analyysin pohjalta
  2021 lokakuu: käymme läpi kyselyaineiston tulokset ja opistomme vahvuudet ja kehittämiskohteet
  2021 syys-/lokakuu: toteutamme kestävän kehityksen toimintaa koskevan taustatietokyselyn opettajakunnalle ja hallintohenkilöstölle, sekä keräämme tietoa ja ajatuksia opiston opiskelijoilta ja sidosryhmien edustajilta

 • 2018 OKKA-säätiö myönsi sertikaatin Pirkan Opiston kansalaisopistotoiminnalle 12.12.2018 vuosiksi 2019-2021. 

 • 2015 Pirkan opisto antoi kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen  ja aloitti suunnitelmallisen työn kestävän kehityksen toimintamallien juurruttamiseksi oppilaitokseen

 

 

Pirkan opisto on sitoutunut kestävän tulevaisuuden rakentamiseen


Kestävän kehityksen ulottuvuudet - ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen - näkyvät opistomme toimintakulttuurissa, opetuksen sisällöissä ja menetelmissä. Työmme kestävän tulevaisuuden eteen ei ole valmista, mutta sitä tehdään koko ajan.

 • Toimimme ympäristövastuullisesti: noudatamme lakeja ja määräyksiä, pyrimme toiminnan kasvaessakin vähentämään jätteen syntymistä, kierrätämme ja lajittelemme, teemme hankintoja harkiten. Haasteena on se, että toimimme pääsääntöisesti muiden toimijoiden hallinnoimissa tiloissa, jolloin mm. lajittelun ja kierrätyksen järjestäminen vaatii jatkuvaa neuvottelua. Jäsenkuntiemme asukkaille tarjoamme  helposti saavutettavia lähiharrastuksia yli 100 opetuspisteessä. Osana opetustarjontaamme ohjaamme opiskelijoitamme kestäviin ja vastuullisiin valintoihin, ympäristöstä huolehtimiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

 • Edistämme työntekijöidemme ja opiskelijoidemme hyvinvointia. Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi opistomme strategisista painopisteistä. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että opistomme on jokaiselle terveellinen, turvallinen ja saavutettava työ-, opiskelu- tai harrastamispaikka. Opiston tärkeä tehtävä sosiaalisen kestävän kehityksen saralla on tuottaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja pitää ovet avoimina kaikille! Kurssitarjontamme tärkeä tehtävä on vahvistaa hyvinvointia mielekkään toiminnan opiskelun ja yhteisöllisen tekemisen kautta.

 • Vaalimme kulttuurista kestävyyttä. Meille mahtuu moninaisuutta, haluamme vaalia omaa, paikallista kulttuuriperintömme mutta pysymme samalla avoimina ja oppimishaluisina muita kulttuureja ja kulttuurien muuttumista kohtaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme keskeinen arvopohja. Tarjoamme elämyksiä, jotka eivät synny ostamisesta ja omistamisesta vaan yhdessä luomisesta, kokemisesta ja oppimisesta.

 • Taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa meille sitä, että pidämme  yllä moninaista ja monipuolista opinto- ja harrastustarjontaa kaikenikäisille. Teemme tiivistä yhteistyötä jäsenkuntiemme ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jaamme yhteisiä tiloja muiden julkisen puolen toimijoiden kanssa, ja pyrimme näissä tilankäyttökumppanuuksissa kestäviin ja pitkäkestoisiin ratkaisuihin. Opintomaksut pidetään kohtuullisina ja erityisryhmille opintoja ja harrastuksia tarjotaan edullisemmin. Emme tavoittele voittoa, mutta pidämme huolta, että käytämme yhteisiä varoja ja kurssimaksutuottoja viisaasti, opiskelijoidemme ja toimialueemme hyväksi.

 

 

Lue lisää:

 

> Lisätietoa kestävästä kehityksestä

> Lisätietoa vapaan sivistyön roolista kestävän kehityksen edistäjänä
> Lisätietoa OKKA-säätiön koordinoimasta oppilaitosten kestävän kehityksen työstä

 

 

Kysy lisää:

Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan, oletpa sitten opiston opiston opiskelija, opettaja tai yhteistyökumppani!

Opistossamme toimii aktiivinen kestävän tulevaisuuden työryhmä, jonka jäseniä ovat rehtori Matti Korolainen, koulutuspäällikkö Annina Ärölä, suunnittelijaopettaja Oona Rosenlund, opistomestari Lassi Viita sekä koulutussuunnittelija Päivikki Koikkalainen. Lisäksi ryhmään kutsutaan eri työvaiheissa opettajien edustajia sekä muita vierailevia jäseniä. Kestävän tulevaisuuden työryhmän toimintaa koordinoi

koulutussuunnittelija Päivikki Koikkalainen
(paivikki.koikkalainen(@)nokiankaupunki.fi), p. 040 133 4212

 

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos logo

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko