Kestävä kehitys

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteena on taloudellisesti tehokas, yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen ja ympäristön kannalta kestävä kehitys. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tiedon ja osaamisen edistämisessä.

 

› Lisätietoa kestävästä kehityksestä

 

Pirkan opistolle kestävän kehityksen sertifikaatti 2018 

Pirkan opistossa on tehty suunnitelmallista työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Kestävän kehityksen arvot ovat keskeinen osa opiston strategiaa ja ohjaavat opiston toimintaa. Kesäkuussa 2015 Pirkan opisto antoi kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen: opisto sitoutui kehittämään toimintaan järjestelmällisesti kestävän kehityksen tavoitteiden linjassa sekä tavoittelemaan OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) kestävän kehityksen sertifikaattia vuoden 2018 loppuun mennessä. OKKA-säätiö myönsi sertikaatin Pirkan Opiston kansalaisopistotoiminnalle 12.12.2018 vuosiksi 2019-2021. 

 

Kestävä kehitys opiston arjessa

Pirkan opisto tarjoaa jäsenkuntiensa asukkaille monipuolisen valikoiman helposti saavutettavia lähiharrastuksia. Osaamis- ja taitotavoitteiden lisäksi opiston kurssit tarjoavat osallistujilleen yhteisöllisyyden, osallisuuden ja ajankäytön mielekkyyden kokemuksia. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä niin paikallisten kuin kansallistenkin järjestöjen ja muiden saman arvopohjan jakavien toimijoiden kanssa. Myös opiston kansainvälisen Erasmus+-liikkuvuushankkeen (2018-2020) perusajatuksena on sosiaalisen kestävän kehityksen edistäminen. 

Kurssi- ja luentotarjonnasta löytyy monikulttuurisuutta ja ekologista elämäntapaa edistäviä kursseja. Monilla kursseilla hyödynnetään kierrätysmateriaaleja sekä ohjataan vastuulliseen ja järkevään kuluttamiseen. Jatkuvasti työskennellään mm. jätteiden lajittelun kehittämiseksi opiston yli sadassa opetuspisteessä, opiston asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi sekä asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

 

Lisätiedot:
koulutussuunnittelija Päivikki Koikkalainen
(paivikki.koikkalainen(@)nokiankaupunki.fi), p. 040 133 4212

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko