Kestävä kehitys

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Kestävä kehitys

Pirkan opisto on sitoutunut kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

 


Kestävän kehityksen ulottuvuudet - ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen - näkyvät opistomme toimintakulttuurissa, opetuksen sisällöissä ja menetelmissä. Työmme kestävän tulevaisuuden eteen ei ole valmista, mutta sitä tehdään koko ajan.

  • Toimimme ympäristövastuullisesti: noudatamme lakeja ja määräyksiä, pyrimme toiminnan kasvaessakin vähentämään jätteen syntymistä, kierrätämme ja lajittelemme, teemme hankintoja harkiten. Haasteena on se, että toimimme pääsääntöisesti muiden toimijoiden hallinnoimissa tiloissa, jolloin mm. lajittelun ja kierrätyksen järjestäminen vaatii jatkuvaa neuvottelua. Jäsenkuntiemme asukkaille tarjoamme  helposti saavutettavia lähiharrastuksia yli 100 opetuspisteessä. Osana opetustarjontaamme ohjaamme opiskelijoitamme kestäviin ja vastuullisiin valintoihin, ympäristöstä huolehtimiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

  • Edistämme työntekijöidemme ja opiskelijoidemme hyvinvointia. Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi opistomme strategisista painopisteistä. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että opistomme on jokaiselle terveellinen, turvallinen ja saavutettava työ-, opiskelu- tai harrastamispaikka. Opiston tärkeä tehtävä sosiaalisen kestävän kehityksen saralla on tuottaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja pitää ovet avoimina kaikille! Kurssitarjontamme tärkeä tehtävä on vahvistaa hyvinvointia mielekkään toiminnan opiskelun ja yhteisöllisen tekemisen kautta.

  • Vaalimme kulttuurista kestävyyttä. Meille mahtuu moninaisuutta, haluamme vaalia omaa, paikallista kulttuuriperintömme mutta pysymme samalla avoimina ja oppimishaluisina muita kulttuureja ja kulttuurien muuttumista kohtaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme keskeinen arvopohja. Tarjoamme elämyksiä, jotka eivät synny ostamisesta ja omistamisesta vaan yhdessä luomisesta, kokemisesta ja oppimisesta.

  • Taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa meille sitä, että pidämme  yllä moninaista ja monipuolista opinto- ja harrastustarjontaa kaikenikäisille. Teemme tiivistä yhteistyötä jäsenkuntiemme ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jaamme yhteisiä tiloja muiden julkisen puolen toimijoiden kanssa, ja pyrimme näissä tilankäyttökumppanuuksissa kestäviin ja pitkäkestoisiin ratkaisuihin. Opintomaksut pidetään kohtuullisina ja erityisryhmille opintoja ja harrastuksia tarjotaan edullisemmin. Emme tavoittele voittoa, mutta pidämme huolta, että käytämme yhteisiä varoja ja kurssimaksutuottoja viisaasti, opiskelijoidemme ja toimialueemme hyväksi.

 

 

Lue lisää:

 

> Lisätietoa kestävästä kehityksestä

> Lisätietoa vapaan sivistyön roolista kestävän kehityksen edistäjänä
> Lisätietoa OKKA-säätiön koordinoimasta oppilaitosten kestävän kehityksen työstä

 

 

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos logo

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko