Opetussuunnitelmat

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat

Teatterikoulun opetussuunnitelma

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2018. Pirkan opiston taidekouluille (Musiikkiopisto, Kuvataidekoulu, Mediataide, Teatterikoulu, Tanssikoulu) on laadittu yhteiset opetussuunnitelman perusteet, jotka mahdollistavat opiston monitaiteellisen taideopetuksen. Yhteistä opetussuunnitelmaa on täydennetty taidealakohtaisilla opetussuunnitelmilla.

 

Aikuisten sekä lasten ja nuorten teatteritaiteen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmat, perustuvat lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) ja täyttävät määrätyt tehtävät ja tavoitteet. Opetussuunnitelmat on laadittu Pirkan opistossa teatteritaiteen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräysten 20.9.2017) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin.

 

Aikuiset

Pirkan opiston teatterikoulu antaa aikuisille teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. 

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja teema opinnot 200 tuntia.

Opetus jakaantuu kaikille yhteisiin opintoihin ja valinnaisiin erikoiskursseihin. 

 

Lapset ja nuoret

Pirkan opiston teatterikoulu antaa lapsille ja nuorille teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan.

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja teema opinnot 200 tuntia.

 

Opintojen laskennallisena perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Annettavat opetuksen määrät mahdollistavat opetussuunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen ja tavoitteiden saavuttamisen.

 

Tutustu 1.8.2018 voimaan tulleisiin opetussuunnitelmiin:

Teatteri_lapset, nuoret ja aikuiset_yleinen

Opintoneuvonta ja suunnittelu

 

Suunnittelijaopettaja

Jutta Wrangen

P. 040 133 4215

 

Asiakaspalvelu

 

Toimistosihteeri

Tarja Korpela

P. 040 133 4217

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko