Opetussuunnitelmat

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat

 

Teatterikoulun opetussuunnitelma

 

Aikuisten sekä lasten ja nuorten teatteritaiteen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmat, perustuvat lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) ja täyttävät määrätyt tehtävät ja tavoitteet. Opetussuunnitelmat on laadittu Pirkan opistossa teatteritaiteen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräysten 20.9.2017) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin.

 

Aikuiset

Pirkan opiston teatterikoulu antaa aikuisille teatteri taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. 

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja teema opinnot 200 tuntia.

Opetus jakaantuu kaikille yhteisiin opintoihin ja valinnaisiin erikoiskursseihin. 

 

Lapset ja nuoret

Pirkan opiston teatterikoulu antaa lapsille ja nuorille teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan.

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja teema opinnot 200 tuntia.

 

Opintojen laskennallisena perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Annettavat opetuksen määrät mahdollistavat opetussuunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen ja tavoitteiden saavuttamisen.

 

Tutustu 1.8. voimaan tulleisiin opetussuunnitlelmiin:

Teatteri_lapset, nuoret ja aikuiset_yleinen

Opintoneuvonta ja suunnittelu

 

 

Suunnittelijaopettaja

Heikki Riikonen

Teatterikoulu

Puhelin 040 133 4215

 

Toimistosihteeri

Kaija Tomperi

Puhelin 040 133 4223

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi