Yksilöllistäminen

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Yksilöllistäminen

Yksilöllistäminen

 

Pirkan opiston taidekouluissa otetaan huomioon erilaiset oppilaat. Oppimääriä voidaan tarpeen vaatiessa räätälöidä yksilölle sopiviksi opiston edellytysten puitteissa. Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää oppilaan edellytyksiä ja tarpeita vastaaviksi. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi siirtyminen oppimäärästä tai taiteen alasta toiseen, opintojen täydentäminen tai henkilökohtaisista toimintarajoitteista johtuvat syyt. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

 

Oppilas osallistuu itse tavoitteiden asettamiseen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessä. Oppimisen tavoitteet ja niiden arviointiperusteet kirjataan, jotta oppilas tietää, millaisiin taitoihin ja tietoihin hänen opiskelunsa tähtää.

 

Oppilaalla oikeus on osallistua opetukseen säännöllisesti ja aktiivisesti. Opettaja arvioi oppilaan opintomenestystä jatkuvalla seurannalla, antaa palautetta suullisesti ja on säännöllisesti yhteydessä oppilaan huoltajiin. Opintojen tehostamiskehotus voidaan antaa oppilaalle, jonka opintotavoitteet jäävät toteutumatta.

 

Oppimäärää yksilöllistettäessä menettelyt dokumentoidaan taidealakohtaisesti opintorekistereihin. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyn yksilöllistämistä.  Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan. Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää annetaan tietoa huoltajille. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnan taidealakohtaiset kriteerit on tarvittaessa kirjattu taideaineiden opetussuunnitelmiin.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko