Todistukset

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Todistukset

Todistukset

 

Yleinen oppimäärä

Laaja oppimäärä

·  annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän jälkeen, kun oppilas on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot

·  annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen jälkeen, kun oppilas on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sisältää:

·   todistuksen nimi

·   koulutuksen järjestäjän nimi

·   oppilaitoksen nimi

·   taiteenala

·   oppilaan nimi ja henkilötunnus

·   opiskeluaika vuosina

·   oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot

o   kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

·   oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot

o   kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

·   rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

·   kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä

·   merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.

Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnoista:

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus sisältää:

·   todistuksen nimi

·  koulutuksen järjestäjän nimi

·  oppilaitoksen nimi

·  taiteenala

·  oppilaan nimi ja henkilötunnus

·  opiskeluaika vuosina

·  oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot ja kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

·  sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän perusopinnoista

·  rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

·  kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä

·  merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus voi sisältää liitteitä.

 

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus

Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot.

 

 

 

 

Mikäli oppilas ei ole suorittanut koko oppimäärää, voidaan hänelle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus tai läsnäolotodistus suoritetuista opinnoista.

 

Arviointikriteerit ovat taiteenalakohtaisesti opetussuunnitelman liitteenä.

 

Opintojen seuraamisen menetelmät 

Pirkan opisto ylläpitää opintorekisteriä, jonne oppilaiden eteneminen kirjataan ja jonka pohjalta annetaan todistus.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko