Elämää Pirkan Opistossa

Etusivu » Verkkoartikkelit

Itsetuntemus voimaannuttaa ja tuo elämänlaatua 

Kynnys lähteä uusien ihmisten pariin voi erityisherkällä ihmisellä olla korkealla. Erityisherkkä
voi väsyä runsaaseen aisti- ja tietotulvaan, esimerkiksi kovat äänet ja valot stressaavat.
Muut ihmiset saattavat sanoa erityisherkän miettivän liikaa tai olevan liian herkkä.


Epämukavuusalueelle lähteminen voi kuitenkin palkita ja tuoda uuden näkökulman elämään.


- Rohkaisen osallistumaan erityisherkkyyttä käsitteleville luennoille tai kursseille, koska sieltä
saa tietoa. Pienin kynnys on mennä luennolle, mutta kursseilta saa enemmän ja helpommin
vertaistukea. Kursseilla tehdään aktivoivia harjoituksia, jotka edesauttavat omaa pohdintaa.
On hienoa huomata osallistujien keskinäinen vuorovaikutus ja se, kuinka he jakavat
kokemuksiaan, rohkaisee YTT, FM, aikuiskouluttaja ja työnohjaaja Hannu Sirkkilä.

 


Ura aikuiskoulutuksen parissa

 

Sirkkilä luennoi sekä vetää intensiivikursseja erityisherkkyydestä muun muassa Pirkan opistolla. Hän on luennoinut erityisherkkyydestä jo kuuden vuoden ajan – luentojen teemat vaihtelevat työ- ja perhe-elämästä vapaa-aikaan, lisäksi Sirkkilä pitää erilaisia matkailuun liittyviä kursseja.


Lounaissuomalainen Sirkkilä opiskeli Turun yliopistossa yhteiskuntatieteitä. Hän valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1985 ja sai saman tien töitä Alkio-opistosta Korpilahdelta. Eri aineiden opettamisen lisäksi hän toimi myös opiston vararehtorina.


Tiedonjanoinen ja uusista asioista kiinnostunut nuori mies jatkoi opiskelua työn ohessa avoimessa yliopistossa. Väitöskirja miestutkimuksesta valmistui työn ohessa vuonna 2005.

 

Vuosituhannen vaihteessa Sirkkilä siirtyi Humanistiseen ammattikorkeakouluun Jyväskylään kulttuurituotannon koulutuksen lehtoriksi. Vuonna 2005 hän sai pedagogisen opettamisen yliopettajan toimen, johon kuului koulutuksen suunnittelua ja koordinointia sekä laatuvastaavana toimiminen. Humakissa Sirkkilä työskenteli vuoteen 2018 saakka.

 

 

 


Elämänmuutos


Sirkkilä jäi vuonna 2015 vuorotteluvapaalle, koska hän koki vahvaa tarvetta muutokseen. Vuorotteluvapaa tarjosi mahdollisuuden opiskeluun. Niinpä Sirkkilä opiskeli etnologiaa, joka kiinnosti kovasti. Maisterin tutkinto etnologiasta valmistui vuonna 2018 Jyväskylän yliopistosta. Samoihin aikoihin Sirkkilä opiskeli myös työnohjaajaksi.


Samaan elämänvaiheeseen osui kurssi erityisherkkyydestä, josta Sirkkilä kuuli ystävältään. Kurssilta saatu tieto loksautti monia palasia kohdalleen: Sirkkilä ymmärsi olevansa erityisherkkä. Lisävahvistuksen asiasta antoi testi erityisherkkyydestä.


Kun Suomeen perustettiin erityisherkkien yhdistys, Sirkkilä osallistui aktiivisesti sen toimintaan. Yhdistystoiminta tarjosi tiedon lisäksi arvokasta vertaistukea. Vuonna 2019 yhdistys valitsi Sirkkilän vetämään STEA-rahoitteista hanketta ja hän muutti työn vuoksi Tampereelle.


Nykyisin Sirkkilä toimii yrittäjänä, jonka palveluihin kuuluvat koulutukset erityisherkkyydestä, matkailusta ja henkisyydestä työelämässä sekä työnohjaus.

 

 

 


Erityisherkkyys liittyy temperamenttiin


Tieto erityisherkkyydestä tuo syvemmän ymmärryksen itsestä ja elämästä. Lapsuusmuistot ja elämänkokemus näyttäytyvät uudessa valossa, kun oppii ymmärtämään itseään ja elämäänsä sekä hyväksymään itsensä.


- Kun erityisherkkä tiedostaa, mikä sopii itselle ja mikä on liikaa, voi säädellä omaa jaksamistaan ja olla armollinen itselleen. Itsetuntemuksen myötä voi tehdä itselle sopivia valintoja.


Erityisherkkä saattaa helposti syyllistää itseään, jos ei jaksa olla aktiivinen ja osallistua harrastuksiin. Palautumiseen on tärkeää järjestää riittävästi aikaa, jotta esimerkiksi työstä seuranneesta ylivirityksestä pääsee irti. Se voi olla sitä, ettei vaadi itseltään mitään, voi vain olla tekemättä mitään.


Tutkimusten mukaan koko väestöstä on erityisherkkiä 15 - 20 prosenttia, mutta erityisherkät eivät ole keskenään samanlaisia. Sirkkilä kertoo itse olevansa niin sanottu elämyshakuinen erityisherkkä, joka on kiinnostunut uusista asioista, ihmisistä ja kokemuksista. Se ei kuitenkaan tarkoita äärimmäisiin kokemuksiin hakeutumista.


Yhdysvaltalainen professori Elaine N. Aron on tutkinut erityisherkkyyttä. Hänen mukaansa erityisherkkyys (Highly Sensitive Personality) on synnynnäinen taipumus työstää kaikkia aistiemme meille välittämiä viestejä syvällisesti ja hienojakoisesti. Se on synnynnäinen temperamenttipiirre. Erityisherkän aistit reagoivat eri ärsykkeisiin herkästi, he huomaavat helposti eri vivahteet esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, he eläytyvät syvästi ja käsittelevät havaintoja ja tietoja syvällisesti.


Vaikka Sirkkilä on itse erityisherkkä, kursseja tai luentoa pitäessään hän on aikuiskouluttaja, ei kokemusasiantuntija.


- Itselleni koulutus eli esiintyminen on paradoksaalista erityisherkkyyden valossa. Uudet tilanteet ja kokemukset kuitenkin viehättävät ja palkitsevat niin paljon, että hakeudun näihin tilanteisiin, Sirkkilä summaa.

 


teksti: Riitta Jussila

kuvat: Kalle Saarinen


Takaisin uutisiin
Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko