Toiminta-ajatus ja arvot

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus

 

 

Haluamme tarjota mahdollisuuksia kartuttaa tietoja ja taitoja, oppia uutta, kehittää osaamista, sivistyä ja harrastaa. Kaikki nämä ovat hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, mielekkään ja merkityksellisen arjen tukipilareita.

 

 

Haluamme

 • edistää aktiivista kansalaisuutta
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä
 • tuottaa kokemuksia hyvästä elämästä

 

Arvojamme ovat
 

Elämänlaajuinen oppiminen

 

 • Jokaisella on oikeus oppia uutta ja vahvistaa osaamista minkäikäisenä tahansa. Järjestämme kursseja ja koulutusta kaikenikäisille. Ilmaiset luentomme ja verkkoluentomme ovat kaikille avoimia. Otamme eri-ikäisten toiveet ja tarpeet huomioon toimintaa suunnitellessamme.

 

Kestävyys

 

 • Olemme sitoutuneet kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys näkyvät opistomme toimintakulttuurissa, opetuksen sisällöissä ja menetelmissä.

 • Toimimme ympäristövastuullisesti: noudatamme lakeja ja määräyksiä, pyrimme toiminnan kasvaessakin vähentämään jätteen syntymistä, kierrätämme ja lajittelemme, teemme hankintoja harkiten. Ohjaamme opiskelijoitamme kestäviin ja vastuullisiin valintoihin, ympäristöstä huolehtimiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

 • Vaalimme kulttuurista kestävyyttä. Meille mahtuu moninaisuutta, haluamme vaalia omaa, paikallista kulttuuriperintömme mutta pysymme samalla avoimina ja oppimishaluisina muita kulttuureja ja kulttuurien muuttumista kohtaan.

 • Tarjoamme elämyksiä, jotka eivät synny ostamisesta ja omistamisesta vaan yhdessä luomisesta, kokemisesta ja oppimisesta.

 • Taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa meille sitä, että pidämme yllä moninaista ja monipuolista opinto- ja harrastustarjontaa kaikenikäisille. Emme tavoittele voittoa, mutta pidämme huolta, että käytämme yhteisiä varoja ja kurssimaksutuottoja viisaasti, opiskelijoidemme ja toimialueemme hyväksi.

 

Saavutettavuus

 

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme keskeinen arvopohja. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että opistomme on jokaiselle terveellinen, turvallinen ja saavutettava työ-, opiskelu- tai harrastamispaikka. Opiston tärkeä tehtävä sosiaalisen kestävän kehityksen saralla on tuottaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja pitää ovet avoimina kaikille!

 • Tutustu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme tästä.

 

 

Yhteisöllisyys

 

 • Pirkan opiston kurssit ja oppitunnit ovat tärkeitä kohtauspaikkoja. Yhdessä oppiminen - laulaminen, soittaminen, liikkuminen, käsitöiden teko tai kieltenopiskelu - ovat omiaan vahvistamaan yhteenkuuluvuutta, lisäämään hyvinvointia ja rakentamaan verkostoja.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko