Laatuasiakirjat

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Laatuasiakirjat

Pirkan opiston laatuasiakirjat

Moderni käsitys laadunvarmistuksesta tarkoittaa niitä menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä, joiden avulla turvataan ja kehitetään laatua. Pirkan opistossa on tähdätty laadun kehittämiseen koko opiston olemassaolon ajan, vuodesta 2013 lähtien. Kehittämistyö tukeutui alussa valtaosin CAF-järjestelmän periaatteisiin, mutta lisäksi opistossa on kehitetty omia, laatutyössä käytettäviä toimintatapoja.

 

Laatutyön aikana on valmistettu useita asiakirjoja ja toimintaohjelmia, joilla on pyritty kuvaamaan opiston toimintaa ja opistossa tehtävää kehittämistyötä. Tämän sivun linkeistä avautuvat keskeisimmät asiakirjat ja ohjelmat. Jatkuvana prosessina toteutettava laatutyö etenee ja sen myötä myös asiakirjavalikko päivittyy, uusiutuu ja täydentyy vuosittain.

 

Sopimus Pirkan opiston toiminnasta 1.8.2021 alkaen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022

Kehittämisohjelma 2020-2021

Kestävän kehityksen toimintaohjelma

Pirkan opiston työhyvinvointisuunnitelma 2021-2023

Asiakastyytyväisyystutkimus 2018

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko