Priima Pirkanmaa - osaamisperusteisuutta kehittämässä 2021-2022

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Hankkeet » Priima Pirkanmaa - osaamisperusteisuutta kehittämässä 2021-2022

Priima Pirkanmaa -osaamisperusteisuutta kehittämässä 2021-2022

 

Priima Pirkanmaa -osaamisperusteisuutta kehittämässä hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön henkilöstön pedagogista osaamista erityisesti jatkuvan oppimisen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tematiikkaan liittyen. Hankkeessa ovat mukana Pirkan opiston lisäksi Tampereen seudun työväenopisto, Ahjolan kansalaisopisto, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä sekä Valkeakoski-opisto, joka koordinoi hanketta.

 

Priima Pirkanmaa -hankkeessa vahvistetaan henkilöstön taitoja laatia selväkielisiä ja osaamisperusteisia koulutusten osaamistavoitteita, koulutuskuvauksia ja osaamiskriteereitä. Lisäksi henkilöstö saa valmiuksia koulutuksessa saavutetun osaamisen arviointiin. Hankkeen aikana perehdytään edellä mainittuihin aihepiireihin sekä suunnitellaan yhtenäisiä toimintatapoja kurssien osaamisperusteisesta kuvaamisesta, arvioinnista ja suoritusmerkintöjen käytännön toteutuksesta.

 

Osaamisperusteisuutta kehittämässä -hankkeessa edistetään lukuvuonna 2021-2022 oppilaitosten valmiutta kuvata ja toteuttaa opetusta osaamisperusteisesti yhteisen viitekehyksen avulla sekä tuottaa osaamiskokonaisuuksia, jotka voidaan kirjata suoritteina KOSKI-tietovarantoon. Tavoitteena on, että lukuvuoden 2022-2023 oppilaitosten kurssiohjelmissa on osaamisperusteisesti kuvattuja kursseja/opintokokonaisuuksia, joista voidaan antaa Koski-merkintä.

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Annina Ärölä, 040 133 4230, annina.arola@nokiankaupunki.fi   

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko