Teatteritaide lapset ja nuoret

Etusivu » Teatterikoulu » Teatterikoulu lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten teatteritaiteen perusopetus

 

Pirkan opisto tarjoaa lasten teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan.

 

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 h. Opinnot on tarkoitettu 7-16 -vuotiaille ja ne ovat tasolta toiselle eteneviä.

Oppilas harjoittelee ajatustensa ja tunteidensa ilmaisemista teatterin keinoin tutustumalla teatterin ilmaisun perusteisiin. Opiskelu on kokonaisvaltaista ja toiminnallista sekä moniaistista ja elämyksellistä.

 

Opetussuunnitelma täyttää taiteen perusopetuksen laissa ja asetuksessa (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) määrätyt tehtävät ja tavoitteet ja se on laadittu keväällä 2014 Pirkan opistossa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräys 11/011/2005) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin.

 

Opintoneuvonta ja suunnittelu

 

Suunnittelijaopettaja

Heikki Riikonen

puh. 040 133 4215

  

Toimistosihteeri

Kaija Tomperi

puh. 040 133 4223

 

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Sulje sivuvalikko