Teatteritaide lapset ja nuoret

Etusivu » Teatterikoulu » Teatterikoulu lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten teatteritaiteen perusopetus

 

Pirkan opisto tarjoaa lasten teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan.

 

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 h. Opinnot on tarkoitettu 7-16 -vuotiaille ja ne ovat tasolta toiselle eteneviä.

Oppilas harjoittelee ajatustensa ja tunteidensa ilmaisemista teatterin keinoin tutustumalla teatterin ilmaisun perusteisiin. Opiskelu on kokonaisvaltaista ja toiminnallista sekä moniaistista ja elämyksellistä.

 

Opetussuunnitelma täyttää taiteen perusopetuksen laissa ja asetuksessa (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) määrätyt tehtävät ja tavoitteet ja se on laadittu keväällä 2014 Pirkan opistossa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräys 11/011/2005) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin.Haku lukuvuoden 2021-2022 teatteritaiteen opintoihin on 1.-30.4.2021.

Haku tästä

HUOLTAJILLE

Kysy, Kuuntele, Keskustele, Kiinnostu  ja Kannusta

Toivomme huoltajien seuraavan lastensa kehittymistä, kehuvan ja kannustavan heitä. Koska maailman paras tuki tulee kotoa. Huoltajien tuki ja kiinnostus ovat tärkeitä harrastuksessa ja onhan se mahtavaa nähdä ne onnistumiset ja innostumiset mitä tekeminen tuottaa. Samoin tukea tarvitaan koska välillä tekeminen tuottaa haasteita ja niistä kannustamalla päästään eteenpäin. Toivomme avointa yhteistyötä huoltajien kanssa, kysykää myös meiltä, koska silloin osaamme vastata juuri teitä askarruttavaan kysymykseen.

Huoltajat ovat aina tervetulleita seuraamaan opetusta. Toivottavaa toki on, että tästä ilmoitetaan etukäteen opettajalle.

 

Vakuutus

Pirkan opiston oppilaat on vakuutettu IF-vakuutusyhtiössä tapaturmien varalta.

 

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

Kodin ja teatterikoulun välinen yhteistyö on tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta. Kerrothan omalle opettajalle, suunnittelijaopettajalle, jos lapsella on jokin sellainen diagnoosi, joka tulisi ottaa huomioon opetuksessa tai sitä suunniteltaessa.

 

Vaatetus

Oppilaan kannattaa pukeutua tunneille rentoihin ja mukaviin vaatteisiin joissa on mukava liikkua.

 

Välipala

Tunneilla ei ole taukoa, mutta tarvittaessa oppilas voi keskeyttää työn lyhyeksi aikaa ja nauttia välipalan.

 

LUKUKAUSIMAKSUT, OPISKELUOIKEUS JA OPISKELUPAIKAN PERUUTUS

Lukukausimaksu sisältään opetuksen ja materiaalit. Lasku lähetetään kahdesti vuodessa postitse kotiosoitteeseen.


Kun oppilas on saanut paikan teatterikoulusta, hän säilyttää paikkansa koko opintojen ajan ja hänet siirretään aina automaattisesti uudelle lukuvuodelle.


Mikäli oppilas keskeyttää opintonsa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi opiston toimistoon. Oppilaspaikan voi peruuttaa maksutta 15.6. asti. Mikäli peruutus tehdään syyskuun (syksy) / tammikuun (kevät) loppuun mennessä, peritään 20 € suuruinen peruutusmaksu. Mikäli peruutus tehdään lokakuun (syksy) / helmikuun (kevät) loppuun mennessä, peritään puolet lukukausimaksusta. Tämän jälkeen tehty peruutus ei oikeuta enää lukukausi- maksun alennukseen.

 

Tiedottaminen

Tiedotamme ajankohtaisista asioista sähköpostitse sekä verkkosivuillamme. Opiston ja opettajien tiedotteita jaetaan sähköpostitse ja postitse.

 

Äkillisistä tuntimuutoksista ja muistutuksista tiedotamme tekstiviesteillä. Tästä syystä on tärkeää, että oppilaiden ja vanhempien numerotiedot ovat opiston rekisterissä ajan tasalla. Oppilaan poissaoloista kannattaa ilmoittaa omalle opettajalle tai opiston toimistoon.

 

Todistukset

Oppilaat saavat päättötodistuksen taiteen perusopetuksesta suoritettuaan opetussuunnitelman mukaiset yleisen oppimäärän opinnot. Mikäli opinnot jäävät vajaiksi tai oppilas keskeyttää, hän saa pyynnöstä osallistumistodistuksen.

 

Teatterikäynnit - Taiteentuntemus

Toimintaan kuuluvat teatterivierailut ja pienet retket. Näytöksistä ja aukioloajoista johtuen retket saatetaan tehdä normaalista opetuskerrasta poikkeavana aikana.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko