Yhteiset opinnot

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat » Yhteiset opinnot

Yhteiset opinnot

 

Yhteisten opintojen tavoitteena on tutustua teatterin tekemisen suuntauksiin ja käytäntöihin sekä teatteriin taidemuotona. Opinnot luovat pohjaa ja näkemystä teatterista taidemuotona. Opinnot koostuvat teatterin perusteet ja teatterin jatko-opinnot opintokokonaisuuksista.

 

Tavoitteena on

  • tutustua teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja esitystentekoprosessien kautta
  • keskustella ja toimia vuorovaikutteisesti ryhmässä sekä harjoitella erilaisia teatteritaitoja, kuten esiintyjyyden eri osa-alueita ja esiintymistaitoja
  • tuottaa esitysten lähdemateriaaleja itse osana harjoitusprosessia ja tutustua erilaisiin lähdemateriaaleihin, kuten näytelmiin, runoihin, satuihin, elokuviin, mediateksteihin, kuviin, ääniin tai elämäntarinoihin
  • harjoitella palautteen antamista ja vastaanottamista sekä reflektion tekemistä eri tavoin

Teatterin perusteet

 

Opetus on leikinomaista, oivaltavaa, kokeilevaa ja luovaa tekemistä. Pyritään tutustumaan teatteriin taiteenlajina leikkien ja pelien kautta sekä omaa ilmaisua ja mielikuvitusta hyödyntäen. Teatteritaiteen perusteiden tavoitteena on aloittaa tutustuminen teatterin tekemisen suuntauksiin ja käytäntöihin sekä teatteriin taidemuotona. Teatterin perusteisiin liittyy vähän itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella, joka voi olla tunnilla tehtyjen harjoitusten kertomista, kertaamista, harjoittelua ja käsiteltyjen ilmiöiden havaitsemista.

 

Teatterin jatko-opinnot

 

Opetus on pitkäjänteistä ja monipuolista, jossa syvennetään aikaisemmin opittuja teatteritaiteen tietoja ja taitoja. Teatterin jatko-opintoihin liittyy vähän itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on tunnilla tehtyjen harjoitusten kertomista, kertaamista, harjoittelua ja käsiteltyjen ilmiöiden havaitsemista.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko