Teemaopinnot

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat » Teemaopinnot

Teemaopinnot

 

Teatteritaiteen teemaopinnot suoritetaan nuorisoteatteri - opintokokonaisuudessa ja koko opinnot läpileikkaavassa teatterin tuntemus- opintokokonaisuudessa. Teemaopintojen tavoitteena on monipuolistaa teatteritaiteen ymmärrystä ja ilmaisullisia keinoja. Oppilas saa omakohtaisia kokemuksia esitysprosesseista ja toimimisesta työryhmän jäsenenä.

 

Teatteritaiteen teemaopinnoissa tutustutaan teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja esitystentekoprosessien kautta. Opinnoissa harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja sekä keskustellaan, analysoidaan ja toimitaan vuorovaikutteisesti ryhmässä. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin esitysten lähdemateriaaleihin ja tuotetaan niitä itse. Opintojen aikana harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista sekä reflektion tekemistä eri tavoin.

 

Nuorisoteatteri

 

Opetus on pitkäjänteistä, etsivää ja kokeilevaa prosessin omaista työskentelyä. Nuorisoteatteriin liittyy itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on kertaamista, harjoittelua ja käsiteltyjen ilmiöiden havaitsemista.

 

Teatterin tuntemus

 

Teatterin tuntemus on koko opintojen läpileikkaava opintokonaisuus joka on suunnattu 7-15 vuotiaille. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 50 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdeksassa vuodessa. Opetus on yhdessä tutkimista, rohkaisevaa toimintaa jossa pyritään löytämään omaa suhdetta teatteritaiteeseen. Opinnot koostuvat vuosittain ohjatuista teatterivierailuista tai taiteilija vierailijoista.

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko