Teatteritaiteen perusopetus

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat » Teatteritaiteen perusopetus

Teatteritaiteen perusopetus Pirkan opiston teatterikoulussa

 

Pirkan opisto antaa teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille, nuorille ja aikuisille. Teatteritaiteen opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista toimijuutta ja teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan ja kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä.

 

Teatteritaidetta voi opiskella eri lähtökohtien, tekemisen tapojen ja näkökulmien kautta, esimerkiksi esiintyjyyden, näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. Teatteritaide on luonteeltaan haarautuva ja eri lajeja sisältävä taidemuoto, jossa yhdistyvät eri taiteenalat. Sitä voidaan toteuttaa eri yhteisöissä ja ympäristöissä. Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa teatteritaide toteutuu erilaisina esityksinä ja esittämisen muotoina.

 

Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota opiskella ryhmässä toimien. Teatteritaiteen opiskelun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kulttuurista osaamista kehittämällä heidän taitojaan ja tietojaan. Oppilasta ohjataan sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Yleisen oppimäärän opinnot luovat valmiuksia eri alojen jatko-opintoihin, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja muuttuvaan työelämään.

 

Yleiseen oppimäärään kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi Pirkan opisto voi tarjota valinnaisia opintokokonaisuuksia, kuten vuosittain vaihtuvien teemojen mukaiset, sekä vierailevien taiteilijoiden pitämät opintokokonaisuudet tai opiston eri taidealojen väliset projektit. Teatteritaiteen opiskelu tapahtuu ryhmässä, ja siinä korostuvat ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot. Teatteritaidetta opiskellaan kokeilemalla ja harjoittelemalla. Sitoutuminen ja sitouttaminen sekä motivointi tunneilla käymiseen ovat tärkeitä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen työskentelyyn omassa toiminnassaan ja ryhmän yhteisissä tavoitteissa. Oppilaiden oman ilmaisu- ja havaintokyvyn harjoittaminen on keskeistä, ja siinä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset keholliset kokemukset. Työtavat valitaan siten, että ne tukevat oppilaiden kykyä ymmärtää omaa oppimistaan ja kehollisuuttaan, reflektoida oppimiaan taitoja ja kehittää niitä edelleen omassa taiteellisessa työskentelyssään.

 

Pirkan opiston antaa teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille ja aikuisille. Lasten ja nuorten opinnot on suunnattu 7-15 vuotiaille ja kestävät noin kahdeksan vuotta. Aikuisten opinnot on suunnattu yli 16 vuotiaille ja kestävät noin neljä vuotta.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko