Lasten ja nuorten opinnot

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat » Lasten ja nuorten opinnot

Lasten ja nuorten opinnot

 

Lasten ja nuorten teatteritaiteen yleisten opintojen laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja jakautuvat teatterin perusteisiin ja teatterin jatko-opintohin. Teemaopinnot ovat laajuudeltaan 200 tuntia. Opintojen laskennallisena perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Laskennallinen laajuus ei tarkoita annettavien opetustuntien määrää, vaan aikaa, jona opetussuunnitelmassa määritellyt sisällöt ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

 

Teatteritaiteen opintoihin kuuluu myös muuta kuin kontaktiopetusta, kuten itsenäistä työskentelyä, etäopintoja ja teatterivierailuja. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi Pirkan opisto voi tarjota taiteen perusopetukseen rinnastettavia opintoja, joilla voi tapauskohtaisesti korvata tai täydentää opintoja. Tällaisia opintoja voivat olla vaihtuvien teemojen mukaiset kurssit, luennot, leirit tai eri taidealojen väliset projektit.

 

 

IKÄ

Perusopetus

Yhteiset opinnot/ 300 h

Teemaopinnot/ 200 h

14x14 viikkoa

7-8

 

 

Teatterin perusteet

 

 

150

 

 

 

2x45min

8-9

9-10

10-11

 

 

Teatterin jatko-opinnot

 

 

150

 

 

 

2x45min

11-12

12-13

13-14

 

Nuorisoteatteri

 

150

 

2x60min

14-15

7-15

Teatterin tuntemus

 

50

 

 

 

300

200

500

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko