Opistoteatteri – Teatteritaide aikuiset

Etusivu » Teatterikoulu » Aikuisten opetus: Opistoteatteri

"Opistoteatteri" tarjoaa aikuisten teatteritaiteen perusopetusta

 

Teatteritaiteen perusopetus sopii näyttelemään haluaville aikuisille. Teatteritaiteen perusopetuksen tehtävä on antaa edellytykset elinikäiselle harrastukselle ja luoda valmiuksia alan jatko-opintoihin. Opintojen aikana oppilas perehtyy suomalaiseen teatteriperinteeseen ja muuhun teatterikulttuuriin.

 

Opetuksen tavoitteena on oppilaan luomisrohkeuden löytäminen sekä taiteellisen toiminnan ja ajattelun tukeminen. Pääpaino teatteritaiteen opinnoissa on näyttelijäntyöllä.

 

Opinnot suorittanut ymmärtää teatterityön taiteellisia prosesseja ja tuntee teatterin monimuotoisena työympäristönä. Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmät esiintyvät säännöllisesti osana opiskeluaan.

 

Aikuisten teatteritaiteenopinnot perustuvat lakiin taiteen perusopetuksesta sekä määräykseen opetussuunnitelman perusteista ja niissä noudatetaan yleisen oppimäärän paikallisia opetussuunnitelmia.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko