Tanssin valmentavat opinnot ja lisäopinnot

Etusivu » Tanssikoulu » Opetussuunnitelma » Tanssin valmentavat opinnot ja lisäopinnot

Tanssin valmentavat opinnot ja lisäopinnot

 

Varhaisiän tanssikasvatus

 

Tanssiharrastuksen voi aloittaa jo 1-vuotiaana tanssin varhaisiän opinnoilla. Alle kouluikäisille on tarjolla lapsi-aikuinen tanssia sekä lastentanssia. Noin 3-vuotiaasta alkaen tunneilla käydään pääsääntöisesti ilman huoltajaa. Varhaisiän opinnot eivät kerrytä yleisen oppimäärän mukaisia opintoja, mutta ne luovat hyvän pohjan varsinaisille taiteen perusopetuksen tanssiopinnoille.

 

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittäminen. Leikinomaisuus edistää tanssin perustaitoja, ryhmätyötaitoja ja oppimisvalmiuksia. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisissa oppimisympäristöissä. Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.

 

Pirkan opiston varhaisiän tanssikasvatuksessa tanssiin tutustutaan leikin, lorujen, rytmien ja tarinoiden avulla. Tanssileikkien avulla harjoitellaan kehon ja tilan hahmottamista liikkeen, äänen ja musiikin keinoin, vahvistetaan ikätason mukaista motorista kehitystä ja perusliikuntataitoja sekä harjoitellaan ryhmässä toimimista. Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä pyritään antamaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa.

 

 

Edistyneiden ryhmät

 

Yleisen oppimäärän mukaiset opinnot suoritettuaan oppilas voi jatkaa tanssiopintojaan edistyneiden ryhmissä. Nuorten ja aikuisten edistyneiden ryhmät tähtäävät taitojen kartuttamiseen, esiintymisiin sekä taideproduktioihin sekä omaan tanssitaiteelliseen työskentelyyn. Edistyneiden ryhmät toimivat kansalaisopiston vapaatavoitteisessa opetuksessa. Harjoittelu niissä on kuitenkin tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää.

 

 

 Opintojen rakentuminen opintovuosina
Lukuvuoden kesto 14 viikkoa syksyllä ja 14 viikkoa keväällä. Tunti = 45 min.

Yhteiset opinnot 300 tuntia

Opinto-vuosi

Alkeistaso 1

Alkeistaso 2

Perustaso 1

Perustaso 2

Jatkotaso 1

Jatkotaso 2

Esiintymis-toiminnan koulutus (sisältyy opintoihin)

1.

37 t
(60 min tanssitunti kerran viikossa)

 

 

 

 

 

 

10 t

 

2.

 

37 t

(60 min tanssitunti kerran viikossa)

 

 

 

 

 

 

10 t

3.

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 2 kertaa viikossa)

 

 

 

10 t

4.

 

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 2 kertaa viikossa)

 

 

10 t

Yht.

300

37 t

37 t

93 t

93 t

 

 

40 t

 

Teemaopinnot 200 tuntia

 

 

 

 

 

Jatkotaso 1

Jatkotaso 2

Esiintymis-toiminnan koulutus (sisältyy opintoihin)

5.

 

 

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 1-2 kertaa viikossa) + valinnaiset opinnot

 

 

3–10 t

 6.

 

 

 

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 1-2 kertaa viikossa)

+ valinnaiset opinnot

 

3–10 t

Yht.

200

 

 

 

 

93 t

93 t

6–20 t

 

 

Edistyneiden opinnot (taiteen perusopetuksen lisäopinnot)

 

7.–

Vapaavalintainen määrä edistyneiden tunteja viikossa

(keskimäärin 93 t lukuvuodessa eli 75 min tanssitunti 2 kertaa viikossa)

+ valinnaiset opinnot (esiintymisryhmät ja tiiviskurssit

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko