Opintokokonaisuudet

Etusivu » Tanssikoulu » Opetussuunnitelma » Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuudet

 

Tanssin taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta. Oppimäärä suoritetaan yleensä 7–12 ikävuoden välillä.

 

Yhteisten opintojen vaiheessa oppilas käy pääsääntöisesti yhden kerran viikossa yhden lajin tunnilla, jonka kesto on 60 minuuttia. Teemaopintojen vaiheessa oppilas käy tunnilla kaksi kertaa viikossa tai useammin, jolloin tuntien kesto on 60–75 minuuttia. Teemaopintojen vaiheessa oppilas voi koota opintonsa käymällä yhden tai kahden lajin viikkotunneilla.

 

Oppilas voi valita suuntautumisaineekseen minkä tahansa tanssilajin ja edetä siinä ikä- ja taitotasonsa mukaan itselleen sopivalla intensiteetillä. Suuntautumisalaa voi vaihtaa opintojen kuluessa.

 

Opintokokonaisuus 1, tanssin alkeistaso

(sisältyy yhteisiin opintoihin / 100 tuntia)

 

Pirkan opistossa tanssin taiteen perusopetuksen mukainen opiskelu alkaa tanssin alkeistaso -opintokokonaisuudesta. Oppilas saa suoritettua opintokokonaisuuden kahdessa vuodessa, jos hän käy tanssitunnilla kerran viikossa. Opinnot sisältävät myös esiintymistä ja siihen tähtäävää harjoittelua. Esiintymiset ovat pääsääntöisesti kerran tai kaksi lukuvuoden aikana oman ryhmän kanssa tehtäviä esiintymisiä näytöksissä, avointen ovien tunneilla tai tapahtumissa.

 

Opintokokonaisuus 2, tanssin perustaso

(sisältyy yhteisiin opintoihin / 200 tuntia)

 

Opiskeltuaan 100 tuntia tanssin alkeita oppilas siirtyy tanssin perustaso -opintokokonaisuuden pariin. Sen laskennallinen laajuus on 200 tuntia. Oppilas saa suoritettua opintokokonaisuuden kahdessa vuodessa, jos hän käy tanssitunneilla kaksi kertaa viikossa. Opinnot sisältävät myös esiintymistä ja siihen tähtäävää harjoittelua. Esiintymiset ovat pääsääntöisesti kerran tai kaksi lukuvuoden aikana oman ryhmän kanssa tehtäviä esiintymisiä näytöksissä, avointen ovien tunneilla tai tapahtumissa.

 

Opintokokonaisuus 3, tanssin jatkotaso

(sisältyy teemaopintoihin / 200 tuntia)

 

Suoritettuaan tanssin alkeistason ja tanssin perustason opintokokonaisuudet oppilaalla on tanssin yhteiset opinnot koossa, jonka jälkeen hän voi siirtyä teemaopintoihin. Oppilas saa suoritettua opintokokonaisuuden kahdessa vuodessa, jos hän käy tanssitunneilla kaksi kertaa viikossa.

 

Teemaopintojen aikana oppilas voi opiskella myös valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee lukukausittain. Valinnaisia opintoja ovat mm. esiintymiset, tiiviskurssit, oma työskentely sekä lajinomainen harjoittelu ja kehonhuolto.

 

Tanssin yhteiset opinnot ja teemaopinnot suoritettuaan oppilas on suorittanut tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opinnot ja saa siitä todistuksen. Maksimimäärää opinnoille ei ole, vaan oppilas voi jatkaa tanssiopiskeluaan Pirkan opiston edistyneen tason ryhmissä.

 

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko