Opetuksen laajuus ja rakenne

Etusivu » Tanssikoulu » Opetussuunnitelma » Opetuksen laajuus ja rakenne

Opintojen laajuus ja rakenne

 

Pirkan opiston tanssikoulussa voi opiskella tanssia yleisen oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Laskennallinen laajuus ei tarkoita annettavien opetustuntien määrää, vaan kaikkia opintoihin kuuluvaa toimintaa, jonka aikana tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Yleinen oppimäärä koostuu yhteisistä opinnoista (300 tuntia) ja teemaopinnoista (200 tuntia). Yhteisiä opintoja edeltää varhaisiän tanssikasvatus, joka Pirkan opistossa järjestetään kansalaisopiston opintoina.

 

Yhteisten opintojen tavoitteena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen ja oman tanssi-innostuksen herättäminen. Teemaopintojen tavoitteena on yhteisten opintojen aikana hankittujen tietojen ja taitojen laajentaminen ja syventäminen. Teemaopintojen vaiheessa mukaan tulee myös valinnaisia opintoja, kuten toisen lajin viikkotunteja ja tiiviskursseja. Valinnaiset aineet täydentävät ja tukevat oman päälajin opiskelua, laajentavat tieto- ja taitopohjaa sekä lisäävät ymmärrystä tanssista moni-ilmeisenä taiteenlajina.

 

Tanssin perusopetuksen mukainen opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti noin 7-vuotiaana yhteisillä opinnoilla. Teemaopintojen pariin siirrytään pääsääntöisesti noin 11–12-vuotiaana. Yleinen oppimäärä on mahdollista suorittaa noin 5–6 vuodessa riippuen opiskelutahdista.

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko