Laatuasiakirjat

Etusivu » Pirkan opisto info » Laatuasiakirjat

Pirkan opiston laatuasiakirjat

Moderni käsitys laadunvarmistuksesta tarkoittaa niitä menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä, joiden avulla turvataan ja kehitetään laatua. Pirkan opistossa on tähdätty laadun kehittämiseen koko opiston olemassaolon ajan, vuodesta 2013 lähtien. Kehittämistyö tukeutui alussa valtaosin CAF-järjestelmän periaatteisiin, mutta lisäksi opistossa on kehitetty omia, laatutyössä käytettäviä toimintatapoja.

 

Laatutyön aikana on valmistettu useita asiakirjoja, joilla on pyritty kuvaamaan opiston toimintaa ja opistossa tehtävää kehittämistyötä. Tämän sivun linkeistä avautuvat keskeisimmät asiakirjat. Jatkuvana prosessina toteutettava laatutyö etenee ja sen myötä myös asiakirjavalikko päivittyy, uusiutuu ja täydentyy vuosittain.

 

Sopimus Pirkan opistosta

Organisaatio

Prosessit

Verkostot

Vuosikello

Henkilöstön perehdyttäminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Viestintäsuunnitelma

Kehittämisohjelma 2019

Kestävän kehityksen sertifikaatti 2019-2021

Asiakastyytyväisyystutkimus 2018

Kurssihinnoittelun perusteet 2019-2020

Tuntiopettajien hyvinvointikartoitus 2016

 

Sulje sivuvalikko