Kestävä kehitys

Etusivu » Pirkan opisto info » Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteena on taloudellisesti tehokas, yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen ja ympäristön kannalta kestävä kehitys. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tiedon ja osaamisen edistämisessä.

 

› Lisätietoa kestävästä kehityksestä

 

Suunnitelmallista kehittämistyötä

Pirkan opistossa kestävä kehitys perustuu opiston strategiaan ja kestävän kehityksen arvot ohjaavat opiston toimintaa. Jatkuvan kehittämistyön takaamiseksi Pirkan opisto antoi kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen kesäkuussa 2015. Toimenpidesitoumuksessaan Pirkan opisto sitoutuu tavoittelemaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia vuoden 2018 loppuun mennessä. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on kansallinen kestävän kehityksen strategia. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä. Kehittämisprosessin avulla opisto pyrkii jäsentämään toimintaansa järjestelmällisesti keke-näkökulmasta.

 

Kestävä kehitys opiston arjessa

Pirkan opiston toiminnassa on jo monia asioita, joissa kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat: kurssitarjonnasta löytyy monikulttuurisuutta ja ekologista elämäntapaa edistäviä kursseja, kierrätysmateriaaleja käytetään erityisesti käsityökursseilla, toimipisteiden jätteiden lajittelua on kehitetty jne.

 

Kestävää kehitystä käsitellään lisäksi useilla luennoilla. Opistolta voi myös tilata jätteiden lajitteluunkierrätykseen ja kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta.

 

Sulje sivuvalikko