Priima Pirkanmaa-verkoston oppilaitokset

Etusivu » Pirkan opisto info » Hankkeet » Priima Pirkanmaa - hankehakemus » Priima Pirkanmaa-verkoston oppilaitokset

Pirkan opisto 

 

Pirkan opisto on eräs maamme suurimmista kansalaisopistoista. Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama oppilaitos järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään opiston jäsenkuntaan. Kansalaisopiston ohjelmassa on mm. kieliä, yhteiskunnallista koulutusta, taito- ja taideaineita sekä liikunta- ja terveysalan kursseja. 

Opiston sisällä toimivat myös Pirkan opiston Kuvataidekoulu, Musiikkiopisto, Tanssikoulu sekä Teatterikoulu. Näissä kaikissa opiskelijat voivat suorittaa taiteen perusopetuslain mukaisia pitkäjänteisiä taideopintoja. 

 

Oppilaitoksen vuosittainen tuntimäärä 47 000 

Kurssilaisten määrä vuodessa (brutto) 23 500 

Kurssisuunnittelua tekevän henkilöstön määrä 9 

Tuntiopettajien määrä 320 

 

Tampereen kesäyliopisto 

Tampereen kesäyliopisto maamme kolmanneksi suurin kesäyliopisto, joka palvelee koulutus -ja kehittämispalveluillaan koko Pirkanmaan aluetta. Kesäyliopistoa ylläpitävän yhdistyksen jäseninä ovat Pirkanmaan kaikki 22 kuntaa ja kolme korkeakoulua (TAU, TAMK, POLAMK). Ohjelmassa on avointa yliopisto-opetusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta ja ammatillista täydennyskoulutusta.  

 

Oppilaitoksen vuosittainen tuntimäärä 15 000 

Kurssilaisten määrä vuodessa (brutto) 8 800 

Kurssisuunnittelua tekevän henkilöstön määrä 10 

Tuntiopettajien määrä 300 

 

 

Valkeakoski-opisto 

Valkeakoski-opisto on viiden kunnan alueella (Akaa, Kangasala, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski) toimiva oppilaitos, joka tarjoaa kansalaisopisto-opetusta, lasten ja nuorten taiteen perusopetusta (tanssi ja teatteri) sekä tilauskoulutusta. 

 

Oppilaitoksen vuosittainen tuntimäärä 32800 

Kurssilaisten määrä vuodessa (brutto) 17800 

Kurssisuunnittelua tekevän henkilöstön määrä 9 

Tuntiopettajien määrä 210 

 

 

Oriveden seudun kansalaisopisto 

 

Oriveden seudun kansalaisopisto (OSKO) on vuodesta 1947 toiminut Oriveden kaupungin ylläpitämä alueopisto, joka järjestää opetusta Orivedellä ja Juupajoella. OSKO  vastaa Oriveden seudulla  asuville suunnatun vapaan sivistystyön toteuttamisesta ja keskeisestä  osasta yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa ja kuvataiteessa.  Kurssivalikoimassa on lyhytkursseja ja koko lukuvuoden kestäviä, intensiivikursseja, perinteistä ja kokeilevaa, musiikkia, tietotekniikkaa, kädentaitoja, tanssia, kieliä, liikuntaa, teatteri- ja sanataidetta, luentoja  jne. 

 

Oppilaitoksen vuosittainen tuntimäärä n. 7 200 

Kurssilaisten määrä vuodessa (brutto) n. 2800  

Kurssisuunnittelua tekevän henkilöstön määrä 3  

Tuntiopettajien määrä 80 

 

 

Hämeenkyrön kansalaisopisto 

 

Hämeenkyrön kansalaisopisto on Hämeenkyrön kunnan alueella toimiva 50-vuotias opisto.  Oppilaitoksen opetus painottuu kieliin, kädentaitoihin, taideaineisiin sekä terveyttä edistäviin aineisiin. Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta annetaan lapsille ja nuorille kuvataiteessa, käsityötaiteessa sekä teatteritaiteessa. 

 

Oppilaitoksen vuosittainen tuntimäärä 4558  

Kurssilaisten määrä vuodessa (brutto) 2500 

Kurssisuunnittelua tekevän henkilöstön määrä 3 

Tuntiopettajien määrä40 

 

 

Ahjolan kansalaisopisto 

 

Ahjolan kansalaisopisto on setlementtitaustainen ja yksityisistä kansalaisopistoista Suomen suurin. Opisto järjestää vapaan sivistystyön perinteistä kansalaisopistojen kurssitarjontaa Tampereella  1250 kurssilla vuosittain. Opetusaloina ovat musiikki, kädentaidot, kuvataide- ja muotoilu, sana- ja näyttämötaide, kielet, yhteiskunnalliset aineet, liikunta ja terveys sekä erityisryhmät. Maahanmuuttajien koulutus on ollut Ahjolassa viimevuosina kasvava alue. Luku- ja kirjoitustaidon koulutus käynnistyi opistossa viime vuonna. 

 

Oppilaitoksen vuosittainen tuntimäärä 32 500 

Kurssilaisten määrä vuodessa (brutto) 16 500 

Kurssisuunnittelua tekevän henkilöstön määrä 5 

Tuntiopettajien määrä 230 

 

Tampereen seudun työväenopisto 

 

Tampereen seudun työväenopiston juuret yltävät aina 1899-luvulle. Tampereen kaupungin ylläpitämä opisto järjestää opetusta Tampereella ja Ylöjärvellä. Tarjonnassa on eri mittaisia opintoja kielissä, taito- ja taideaineissa, kädentaidoissa, terveyttä edistävissä aineissa sekä tietopainotteisissa aineissa. Työväenopisto antaa taiteen perusopetusta kuva-, käsityö-, sana- ja teatteritaiteessa. Lisäksi aikuiset voivat opiskella Viita-Akatemian kolmivuotisessa kirjoittajaohjelmassa. Työväenopistossa toimii myös oppimisen pulmissa auttava Opinverstas. 

 

Oppilaitoksen vuosittainen tuntimäärä n. 43 000 

Kurssilaisten määrä vuodessa (brutto) n. 33 800 

Kurssisuunnittelua tekevän henkilöstön määrä 14 

Tuntiopettajien määrä n. 370 

 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä 

 

Vuosittainen opetustuntimäärä 26 886 (tpo 9092, kurssi- 2876 ja työpajaopetus 14918, luku ei sisällä yksilöohjattuja ns Taitokeskusasiakkaita ) 

oppilaita/asiakkaita vuodessa (brutto) 17387 

Vastaavassa tehtävässä suunnittelua tekevää henkilöstöä 15, opetushenkilöstöä lisäksi 35 

 

 

 

  

 

Sulje sivuvalikko