Priima Pirkanmaa

Etusivu » Pirkan opisto info » Hankkeet » Priima Pirkanmaa - hankehakemus

Priima Pirkanmaa - vapaan sivistystyön uusi aika 

 

HANKEHAKEMUS OPISTOVERKOSTON HENKILÖSTÖKOULUTUKSEEN 18.3.2019
 

Henkilöstökoulutusta oppilaitosverkostossa

Pirkanmaalla toimiva oppilaitosverkosto on hakenut Opetushallitukselta rahoitusta hankkeelle, jonka tavoitteena on oppilaitosten henkilöstön, erityisesti suunnittelijoiden kouluttaminen.

 

Priima Pirkanmaa -hankkeen avulla oppilaitokset siirtyvät samankaltaisten tuotteiden ja keskinäisen kilpailun toimintakulttuurista yhteistyöhakuiseen ja erikoistuvaan toimintakulttuuriin. Koulutussuunnittelua tekevä henkilöstö opiskelee palvelumuotoilua, kollegiaalista suunnittelua, työnjohdollisia taitoja osana opetusalavastaavien työtä sekä tuntiopettajien ohjausta.

 

Hanke on ensimmäinen vaihe oppilaitosten yhteistyön ja uudistumisen prosessissa, jolla tähdätään koulutusten laadun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, uusien asiakasryhmien tavoittamiseen ja henkilöstön osaamisen optimointiin. Koulutuspalvelumuotoilun lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet, muuttuva yhteiskunta ja kehittyvä kulttuuri. Hankkeen tuloksena henkilöstön työmotivaatio ja ammatillinen identiteetti kehittyvät ja kasvava asiakaskunta saa entistä laajemman ja kiinnostavamman koulutustarjonnan ulottuvilleen.  

 

Koulutuksen päätavoitteet tähtäävät koulutuksen palvelumuotoiluun, kollegiaaliseen suunnitteluun, työnjohtajuuteen ja itsensä johtamiseen sekä laajan tuntiopettajajoukon perehdyttämiseen.

 

Hankkeen lähtökohdat

Asiakaskunta uusiutuu ja koulutustarpeet muuttuvat. Toimintaympäristön muutos edellyttää oppilaitoksilta kykyä muutoksiin, joihin päästään vain henkilöstön osaamisen kehittämisen, jäsentyneemmän suunnittelun ja verkostoyhteistyön kautta. Uudistamisen keskiössä on koulutuksia suunnitteleva henkilöstö, koska se vastaa opistojen ydintuotteiden, koulutusten, palvelumuotoilusta. Opettaja- ja suunnittelijalähtöisestä kurssitarjonnan suunnittelusta on siirryttävä asiakaslähtöisyyteen. Henkilöstöltä edellytetään kollegiaalisen suunnittelun, palvelumuotoilun ja kannustavan työnjohtamisen taitoja. Asiakaskyselyt osoittavat, että kurssisuunnittelulta toivotaan yksilöllisyyttä, palvelua, tiedotusta ja koulutuslaatua, joka edellyttää ammattimaisen otteen terävöittämistä ja jatkuvaa kehittymistä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän teettämässä seutuopistoselvityksessä todettiin, että opistojen tulee tiivistää yhteistyötään ja hakea uusia keinoja verkostomaisten toimintamuotojen kehittämiseen. 

 

Yhteistyökumppanit

Priima Pirkanmaa -koulutushanke toteutetaan  Tampereen seudulla toimivien pirkanmaalaisten vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten verkostoyhteistyönä.  Oppilaitosten Priima-verkostoon kuuluu kahdeksan oppilaitosta: Ahjolan kansalaisopisto, Hämeenkyrön kansalaisopisto, Oriveden seudun kansalaisopisto, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, Tampereen kesäyliopisto, Tampereen seudun työväenopisto, Valkeakoski-opisto ja Pirkan opisto. Oppilaitokset järjestävät vuosittain lähes 200 000 opetustuntia ja niissä opiskelee vuosittain yhteensä noin 120 000 kurssilaista.  

 

Muut mahdolliset yhteistyökumppanit

Mm. yliopistot ja ammattikorkeakoulut, Kansalaisopistojen liitto, Taiteen perusopetusliitto, ammattijärjestöt. Hankkeen ohjausryhmä täsmentää lopullisen toteutussuunnitelman rahoituspäätöksen jälkeen. Tässä yhteydessä valitaan lopulliset koulutusten yhteistyökumppanit. 

 

Yhteistyöoppilaitokset

 

 

Sulje sivuvalikko