Siirry tekstisisältöön ›

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksi lukeminen

Etusivu » Musiikkiopisto » Opetussuunnitelma » Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksi lukeminen

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksi lukeminen

 

Muualla suoritetut opinnot, jotka tavoitteeltaan ja sisällöltään vastaavat tämän opetussuunnitelman asettamia tavoitteita ja sisältöjä, voidaan lukea hyväksi musiikin taiteen perusopetuksen opintosuorituksina. Tällaisia opintoja voivat olla esimerkiksi muissa oppilaitoksissa harjoitetut tavoitteelliset musiikkiopinnot. Osoitettujen opintojen lisäksi oppilaalta voidaan edellyttää soitto- tai opinnäytettä. Muualla suoritettuja opintoja voi esittää hyväksyttäväksi opiston lomakkeella. Vastaavuuden arvioivat instrumenttiopettaja ja / tai suunnittelijaopettaja. Apulaisrehtori myöntää korvaavuuden.

 

Pirkan opiston yhteismusisoinnin korvaavan suorituksen on oltava tavoitteellista, säännöllistä ja opetussisällöltään oppilaan opiskelutason mukaista. Jos yhteismusisointiin on mahdollisuus omalla koululla, on korvaavan yhteismusisoinnin tapahduttava normaalin kouluajan/-opetuksen ulkopuolella esim. bändi-kerhossa, kuorossa tai muussa säännöllisessä toiminnassa. Opetusta on oltava vähintään yhteensä 30 oppituntia lukuvuoden aikana. Normaalit koulun musiikintunnit eivät korvaa yhteismusisointisuoritusta. Koulun tai muualla – esim. toisessa musiikkiopistossa – toteutettavan, yhteismusisoinnin suorittaminen on hyväksyttävää, jos omalle instrumentille ei joka vuosi pystytä järjestämään sopivaa yhteismusisointia. Jos kursseilla on tilaa, on oppilaan mahdollista osallistua useammallekin yhteismusisointikurssille kun-nasta riippumatta. 

 

Korvaavien yhteismusisointisuoritusten on tapahduttava vuosina, jolloin oppilas on aktiivisena oppilaana Pirkan opistossa. Ennen opintoja tapahtuneita musiikkiharrastuksia ei hyväksi lueta yhteismusisointi suorituksiksi. Myöskään välivuodella ei korvaavia opintoja ole mahdollista suorittaa.

 

Oppimäärän laajuus voidaan erityisestä syystä henkilökohtaistaa. Oppilas voi saada pyydettäessä todistuksen yleisen oppimäärän suorittamisesta, mikäli opiskelun sisältö ja laajuus vastaavat yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. (500 tuntia)

 

 

 

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko