Siirry tekstisisältöön ›

Opintojen laajuus ja rakenne

Etusivu » Musiikkiopisto » Opetussuunnitelma » Opintojen laajuus

Opintojen laajuus

LASKENNALLINEN LAAJUUS

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopinnot 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia. Tunnin laskennallinen kesto on 45 minuuttia. Laskennallinen laajuus ei tarkoita annettavien oppituntien lukumäärää, vaan arvioitua oppimiseen käytettävää aikaa. Osa oppimisesta tapahtuu varsinaisten oppituntien ulkopuolella ja itsenäisenä työskentelynä. Sekä perus- että syventävien opintojen tasolla opiskeluun sisältyvät pääsoitin-, musiikin hahmottamisen ja yhteismusisoinnin opinnot.

 

SIVUAINE

Sivuaineen opiskeluoikeus voidaan antaa anomuksesta lukuvuodeksi kerrallaan pääaineen opinnoissa hyvin menestyville oppilaille sen jälkeen, kun pääaineessa on suoritettu opinnäyte 2. Sivusoitinvalikoima on sama kuin pääsoittimissa. Sivuaineen soittotunnin pituus on 30 minuuttia 14 kertaa lukukaudessa. Järjestämistapa ja saatavuus voi vaihdella vuosittain.

 

LÄSNÄOLO

Tavoitteellisessa taiteen perusopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Poissaolosta on ilmoitettava joko opettajalle tai opiston toimistoon. Pitkäaikaisesta poissaolosta ja todennäköisestä kestosta on sovittava tapauskohtaisesti. Jatkuva poissaolo tunneilta ilman hyväksyttävää syytä johtaa opinto-oikeuden menettämiseen. Oppilas ei ole oikeutettu saamaan takaisin oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa vuoksi. Opettajan sairastuessa tunnit pyritään aina korvaamaan oppilaalle sijaisen avulla tai siirtämällä tunti lukukauden loppuun. Läsnäolovelvollisuus on 75 % tunneista.


Lasten ja nuorten opinnot

 

Opinto-vuosi

Soitin-opinnot

Soittotunnit

Musiikin hahmottaminen

Yhteis-musisointi / valinnaiset opinnot

Valinnaiset

Sivuaine

30 min

Oma työskentely*

Opinnäyte **

Esiinty-minen, säestys-tunnit

Yht.

Perusopinnot 800 tuntia

 

1

22

 

 

 

 

(100)

5

27

2

22

32

32

 

 

(100)

10

96

3

32

43

32

 

 

(100)

5

112

4

32

53

43

 

 

(100)

5

123

5

32

53

43

 

(22)

(100)

10

148

6

32

 

53

 

(22)

(100)

10

95

7

32

 

 

53

(22)

(100)

10

95

8

32

 

 

53

(22)

(100)

19

104

Yht.

800

236

181

203

106

(88)

(800)

74

800

Syventävät opinnot 500 tuntia

 

10

43

53

 

43

(22)

(100)

 

139

11

43

64

 

43

(22)

(100)

 

139

12

43

64

 

43

 

(100)

 

127

13

43

 

 

 

 

(100)

18

95

Yht.

500

172

181

 

129

(44)

(400)

18

500

 

22 oppituntia on 32 viikkoa  x 30 minuuttia 22

32                                                   x 45 minuuttia 32

43                                                     x 60 minuuttia 43

53                                                     x 75 minuuttia 53

64                                                     x 90 minuuttia 64

 

*Oma harjoittelu n. 3 tuntia viikossa + säestystunnit, luokkatunnit, projektit, konsertit, konserttikäynnit (eivät sisälly laskennalliseen tuntimäärään)

**Opinnäytteisiin tähtäävä lisätyö, säestystunnit ym. (opinnäytteet sisältyvät 1-8 vuosina oppitunteihin)

 

Soittotunnit 16 + 16 viikkoa + vähintään 1 viikkotunti opinnäytteeseen valmistautumiseen, henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun ja seurantaan opettajan kanssa (15 min), luokkatunteihin tms.


Aikuisten opinnot

 

Opinto-vuosi

Solistiset opinnot

Musiikin perusteet

Yhteis-musisointi

Valinnaiset opinnot (YM)

Sivuaine

Oma työskentely*

Opinnäyte/

Päättötyö**

(sis. säestys)

Yht.

Perusopinnot, aikuiset 800 tuntia

 

1

32

32

64

43

 

(100)

 

171

2

32

43

64

43

(22)

(100)

10

192

3

32

53

64

64

(22)

(100)

 

213

4

32

53

64

64

(22)

(100)

11

224

Yht.

800

128

181

256

213

66

(400)

22

800

Syventävät opinnot 500 tuntia

 

 

Solistiset opinnot

Musiikin perusteet

Yhteis-musisointi

Valinnaiset opinnot (YM)

Sivuaine

Oma työskentely*

Päättötyö

**

Yht.

5

43

53

22

43

 

(100)

 

161

6

43

64

22

43

(22)

(100)

 

171

7

43

64

 

43

(22)

(100)

18

168

Yht.

500

129

181

44

129

44

(300)

18

500

 

22 oppituntia on 32 viikkoa x 30 minuuttia

32                                                   x 45 minuuttia

43                                                     x 60 minuuttia

53                                                     x 75 minuuttia

64                                                     x 90 minuuttia

 

*Oma harjoittelu n. 3 tuntia viikossa + säestystunnit, luokkatunnit, projektit, konsertit, konserttikäynnit

**Opinnäytteisiin ja päättötyöhön tähtäävä lisätyö, säestystunnit ym. (opinnäytteet sisältyvät 1-7 vuosina oppitunteihin)

 

*Omaan työskentelyyn opintovuosien aikana omaa taiteellista työskentelyä, harjoitteluun, säestystunteihin, projekteihin, musiikkielämän perehtymiseen, opinnäytteisiin valmistautumiseen jne.

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko