Siirry tekstisisältöön ›

Opetussisällöt

Etusivu » Musiikkiopisto » Opetussuunnitelma » Opetussisällöt

Opetussisällöt

 

Musiikin opintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet. Yhteismusisointitaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen sekä historiatietoisuuden kehittäminen ovat olennainen osa opintoja. Eri sisältöalueiden integraatio opetuksessa vahvistaa musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista.

 

Oppilas voi laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla Pirkan opiston musiikkiopiston, kuvataide-, teatteri- ja tanssikoulujen sekä kansalaisopiston tarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä johonkin syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa Pirkan opiston opetustarjonnan pohjalta.

 

Tarkennetut tavoitteet ja sisällöt kuvataan Pirkan opiston musiikkiopiston aineopetussuunnitelmissa.

Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aikuisia varten on laadittu erillinen laulun aineopetussuunnitelma.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko