Siirry tekstisisältöön ›

Opetuksen tavoitteet

Etusivu » Musiikkiopisto » Opetussuunnitelma » Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

 

 

 

Perusopintojen tavoitteet

 

Syventävien opintojen tavoitteet

Esittäminen ja ilmaiseminen

OPETUKSEN TAVOITTEENA ON

kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa

ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun

 

kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa

 

rohkaista oppilasta osallistumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteidenväliseen vuorovaikutukseen

 

ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan

 

kannustaa oppilasta kehittämään edelleen musiikin tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti

rohkaista oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä

 

ohjata oppilasta osallistumaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

OPETUKSEN TAVOITTEENA ON

ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu

 

ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oppimisensa arviointiin

 

ohjata oppilasta musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan musiikin lajille ominaisia musiikin merkitsemistapoja

 

kannustaa oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa

 

tarjota oppilaalle tilaisuuksia tutustua musiikkiteknologiaan työvälineenä

 

ohjata oppilasta käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä 

 

ohjata oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan

 

 

auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan

 

opastaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan

 

ohjata oppilasta harjoittelemaan taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä

 

ohjata oppilasta huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään sekä ergonomiasta ja kuulonsuojelusta musisoidessaan

 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

OPETUKSEN TAVOITTEENA ON

ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan sen osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta

 

ohjata oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan

 

ohjata oppilasta musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden hahmottamiseen

 

tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja kartuttamaan musiikin historian tuntemusta.

ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä

 

ohjata oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista

 

ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia

 

ohjata oppilasta hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin historian tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä

 

Säveltäminen ja improvisointi

OPETUKSEN TAVOITTEENA ON

ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja

 

kannustaa oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja

 

kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia

 

rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä

 

 

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko