Siirry tekstisisältöön ›

Opetus

Etusivu » Musiikkiopisto » Opetus

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat on uudistettu ja otettu käyttöön 1.8.2018. Pirkan opiston taidekouluille (Musiikkiopisto, Kuvataidekoulu, Mediataide, Teatterikoulu, Tanssikoulu) on laadittu yhteiset opetussuunnitelman perusteet, jotka mahdollistavat opiston monitaiteellisen taideopetuksen. Yhteistä opetussuunnitelmaa on täydennetty taidealakohtaisilla opetussuunnitelmilla. Musiikin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan näiltä sivuilta.

 

Musiikin uuden opetussuunnitelman mukaan oppilas voi opintojen edetessä valita vapaammin oman opintopolkunsa kurssikokonaisuudet ja suuntautumisvaihtoehdot. Perusopinnoissa (P1-P3) opiskelussa on tarkoituksena etsiä oppilaan musiikillista identiteettiä, jonka jälkeen hän voi syventävissä opinnoissa keskittyä eri valinnaisaineisiin esim. solistimuusikon, orkesteri- tai bändimuusikon taitoihin. Solististen opintojen edetessä oppilas voi valita, suuntautuuko rytmimusiikkiin vai klassiseen musiikkiin. Eri aineopetussuunnitelmat määrittelevät, mitä sisältökokonaisuuksia eri instrumentteihin kuuluu. Opetussuunnitelmaan voi ja kannattaa tutustua yhdessä oman opettajan kanssa.

 

Rytmimusiikin suuntautumisvaihtoehto sisältää mm. pop-, jazz-, elokuva-, peli-, teatteri- ja kansanmusiikin, musiikkiteknologian sekä bändit.

 

Klassinen suuntautumisvaihtoehto sisältää mm. sinfonia-, puhallin- ja jousiorkesterit ja kamarimusiikin. Opinnoissa oppilaan omien lähtökohtien ja kykyjen kautta oppilas oppii aluksi käytännön muusikon perustaitoja. Myöhemmin hän osaa itsenäisesti valita suuntautumisvaihtoehdoista (klassinen - rytmimusiikki) oman opintopolkunsa kurssikokonaisuudet. Instrumenttiopinnot ja itsenäinen harjoittelu ovat opinnoissa edelleen tärkein oppimisen perusta, mutta yhteismusisoinnin merkitys ja oppilaan vapaus vaikuttaa omaan tapaansa musisoida kasvaa.

 

Musiikkiopistotasolla oppilas tekee opintojensa lopuksi päättötyön, joka voi olla esim. äänite, sävelletty teos, konsertti, kirjallinen työ tai muu poikkitaiteellinen projekti.

 

Parhaassa tapauksessa oppilas voi yhdistää molemmat suuntautumisvaihtoehdot ja päättötyönä soittaa esim. sähkökitaralla sinfoniaorkesterin solistina tai säveltää musiikkiteknologian avulla oman teoksen ja esittää sen konsertissa.

 

Arviointi eri kurssikokonaisuuksista tulee muuttumaan siten, että numeroarvosteluista luovutaan ja suoritusta arvioidaan sanallisesti. Tasokursseissa arviointi tapahtuu perinteiseen tapaan ensin suullisesti, josta tehdään kirjallinen tiivistelmä tasosuoritustodistukseen. Opintojen lopussa arvioinnit liitetään päättötodistukseen. Myös muista kursseista – musiikin perusteista ja yhteismusisoinneista - annetaan arviointi todistukseen.

 

Tarkemmat tiedot kursseista löydät Pirkan opiston kotisivuilta yhteismusisoinnin osiosta,

tai voit soittaa tai lähettää sähköpostia suunnittelijaopettaja Oona Rosenlundille puh. 040 133 4244

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Suunnittelu ja opintoneuvonta

 

Va. koulutuspäällikkö
Päivikki Koikkalainen
Hallinto
Puhelin 044 486 1062

Suunnittelijaopettaja

Oona Rosenlund

Musiikkiopiston opetussisällöt ja opintojen kulku

Puhelin 040 133 4244

 

Toimistosihteeri

Samuliina Tukiainen

Puh. 040 133 4224

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko