Opetus, opetussuunnitelma

Etusivu » Mediataidekoulu » Opetus, opetussuunnitelma

Mediataiteen perusopetuksen järjestäminen Pirkan opistossa


suunnataan perusopetusikäisille, (10–15 v) oppilaille
yleinen oppimäärä (5 vuotta, n. 500 tuntia)
taiteen perusopetuksen yhteiset projektit ja yhteistyö
opetus rakentuu mediateknologiaa, kuten liikkuvaa kuvaa, ääntä ja ohjelmistoja, hyödyntävien taiteiden perinteille ja niiden yhteyksille muihin taiteenlajeihin
Mediataiteiden opetus vahvistaa oppilaan valmiuksia hyödyntää mediateknologiaa luovasti taiteellisessa toiminnassa. Päämääränä on luoda edellytykset oppilaan monipuoliselle mediasuhteelle ja mediataiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä vahvistaa taiteen roolia mediakulttuurissa.

 
Oppilastyöt ja näyttelyt

Lukukauden työt jaetaan harkinnan mukaan heti tai viimeisillä opetuskerroilla lukuun ottamatta näyttelytöitä, jotka pyydetään noutamaan sovittuina ajankohtina. Hakematta jääneet työt saa opistolta seuraavan lukukauden alussa. Opetuspisteissä voi olla omia pieniä näyttelyitä tai sitten suurempia taidekoulujen yhteisnäyttelyitä. Noudatamme toiminnassa ja näyttelyissä kuvauslupien mukaisia sopimuksia.

 
Yleistä mediataiteen perusopinnoista

Lasten ja nuorten mediataiteiden opetus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, yleisen oppimäärän mukaisiin valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta (OPH 2017) ja paikallisiin opetussuunnitelmiin.

opetussuunnitelma: MEDIATAIDE, lapset ja nuoret, yleinen oppimäärä

 

Pirkan opiston mediataidekoulussa annamme yleistä mediataiteen perusopetusta 10-16 vuotiaille kahdessa eri kunnassa (Nokia ja Pirkkala). Oppilas on oikeutettu saamaan päättötodistuksen kun 500h mediataidekoulussa suoritettu. Käytämme opetuksessa laadukkaita ja monipuolisia välineitä sekä tekniikoita ja opettajat ovat alansa ammattilaisia. Tarjoamme kosketuksia kattavasti monenlaiseen visuaaliseen ilmaisuun erilaisilla sähköisillä välineillä sekä näkymiä laajasti mediataiteen mahdollisuuksiin. Tutkimme ja kokeilemme tehdä eri tavoin kuvaa, ääntä, valoa, liikettä - ja kaikkea tätä sulavasti sekaisin! Opintojen alussa lähdetään liikkeelle mm. animaatiosta, kuvankäsittelystä ja kuvaamisesta ja jatketaan myöhemmissä opinnoissa esimerkiksi koodaamiseen, Arduino –robotiikkaan ja videoiden editointiin. Lisäksi opastamme oppilasta henkilökohtaiseen kehittymiseen omalla mediataiteen polulla. Opinnot etenevät vuosittain ja oppilas siirretään automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle. Opintoja voi käydä mediataidekoulussa yhteensä noin 6 vuotta.


Opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset elinikäisellle harrastamiselle ja mediataiteen alan tuntemukselle sekä valmiudet hakeutua peruskoulun jälkeen mahdollisiin mediataidealan jatko- ja ammattiopintoihin.


Yli 11-vuotiaille Mediataidekoulun oppilaille on tarjolla eri kunnissa myös tiettyjä Pirkan opiston kansalaisopiston kuvataiteeseen liittyviä lyhytkursseja (tähtikursseja), joihin on oppilaan mahdollisuus ilmoittautua ilmaiseksi ja näinollen syventää osaamistaan tiettyyn mediataiteeseen liittyvään tekniikkaan tai aihealueeseen oman kiinnostuksensa pohjalta. Nämä kurssit kerryttävät myös kokonaistuntimäärää mediataidekoulussa. Ryhmän opettaja tiedottaa näistä kursseista tarkemmin.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko