Mediataiteen kehittämishanke 2018-2019

Etusivu » Mediataidekoulu » Hankkeet » Mediataiteen kehittämishanke 2018-2019

Mediataide monitaiteellisuuden moottorina
 

Pirkan opistossa on toteutettu lukuvuoden 2018-19 aikana Mediataide monitaiteellisuuden moottorina -kehittämishanke. Hankkeessa on kehitetty Pirkan opiston taideopetuksen sisältöjä, taiteiden välistä yhteistyötä, monitaiteellisuutta ja taideopetuksen saavutettavuutta mediataiteen avulla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeeseen on saatu jatkorahoitus lukuvuosille 2019-20. Kerromme tästä lisää näillä sivuilla syksyllä!

 

Mediataiteen avulla taideopiskelijoille on avattu valintamahdollisuuksia yli taideainerajojen. Taideaineiden kesken on toteuteutettu yhteisiä, mediataidetta hyödyntäviä projekteja. Tavoitteena on ollut myös testata uutta teknologiaa, kuten VR-tekniikkaa opiston taideopetuksessa. VR-tekniikan avulla pyrittiin myös välittämään senioreille elämyksiä, johon heillä ei muutoin välttämättä olisi mahdollisuutta.

 

Hankkeen puitteissa pilotoitiin eri taiteenaloja läpileikkaavia, mediataidetta hyödyntäviä kursseja. Kurssien tuloksena nähtiin monitaiteisia esityksiä ja näyttelyitä.

Harrastusten ulkopuolelle jääneille nuorille suunniteltiin omia, houkuttelevia kursseja mediateknologiaa hyödyntäen.

 

Pirkan opiston henkilöstön osaamista lisättiin mediataiteen henkilöstökoulutuksen avulla. Henkilöstöä perehdytettiin esimerkiksi videoilmaisuun, musiikkiteknologiaan, VR-tekniikkaan ja 3D-mallinnukseen.

 

Hankkeessa kehitettyjen ja pilotoitujen, toimiviksi havaittujen mallien pohjalta mediataide ja taiteidenvälisyys vakiintuvat osaksi Pirkan opiston jatkuvaa toimintaa.

 

Katso alta hankkeen dokumentaatiovideo!

 

 

Lue raportti kolmesta hankkeen pilottiprojektista!

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko