Mediataiteen jatkokehittämishanke 2019-2020

Etusivu » Mediataidekoulu » Hankkeet » Mediataiteen jatkokehittämishanke 2019-2020

Mediataide monitaiteellisuuden moottorina -jatkohanke

 

Mediataide monitaiteellisuuden moottorina –jatkohankkeessa kehitetään edelleen Pirkan opiston mediataidetta hyödyntävää monitaiteista taideopetusta ja taideopetuksen saavutettavuutta.  Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat mediataiteen ja monitaiteisen yhteistyön vakiinnuttaminen pysyväksi osaksi Pirkan opiston toimintaa sekä opiston yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen.

 

Hankkeessa tuotetaan laaja, lähtökohtaisesti monitaiteellinen produktio, spektaakkeli ”Veden kosketus”. Pedagogisessa produktiossa yhdistyvät kaikki Pirkan opiston taiteen perusopetuksen taidelajit: kuvataide, mediataide, musiikki, tanssi ja teatteri. Produktio tähtää esitykseen, jossa kaikki taidelajit ovat alusta alkaen tasa-arvoisessa asemassa. Produktiossa kehitetään opiston yhteisöllistä toimintakulttuuria ja etsitään eri taidelajeja yhdistäviä tekijöitä sekä uusia yhteistyön muotoja. Produktiossa hyödynnetään musiikin, teatterin, tanssin ja kuvataiteen lisäksi valo- ja äänisuunnittelua, videoprojisointeja ja interaktiivisuutta. ”Veden kosketuksen” ensi-ilta oli suunniteltu koettavaksi Nokia-salissa 9.5.2020, mutta siirtyi koronavirustilanteen vuoksi syksylle 2020.

 

Hankkeessa kehitetään myös monimuotoisia kohderyhmiä osallistavaa, mediataidetta soveltavaa koulutusta. Ikäihmiset ja starttipajan toiminnassa mukana olevat nuoret pääsevät osallistumaan yhteiseen mediataideopetukseen alan nuorien huippuosaajien johdolla.

 

Lisäksi opiston henkilöstölle järjestetään mediataiteen pedagogiikkaan keskittyvää täydennyskoulutusta. Opettajia perehdytetään elokuvakasvatukseen ja monitaiteelliseen pedagogiikkaan.

 

Jatkohankkeen myötä mediataide ja taideaineiden välinen yhteistyö saavat entistä vahvemman jalansijan opiston taideopetuksessa.

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

 

Esittelyvideoita hankkeen toiminnasta ja tuloksista:

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko