Alennukset

Etusivu » Maksut ja ohjeet » Alennukset

Opetushallitus on myöntänyt Pirkan opistolle opintosetelitukea lukuvuodeksi 2019–2020.  

 

Tuen avulla erityisryhmille (maahanmuuttajat, seniori-ikäiset ja oppimisvaikeuksia kokevat) suunnattujen kurssien maksuja on voitu alentaa. Näiden valmiiksi alennettujen kurssien kuvauksessa on maininta Opetushallituksen tukemaa koulutusta.   

 

Työttömät työnhakijat voivat saada 20 % alennuksen muihin kursseihin, paitsi taiteen perusopetuksen kurssimaksuihin, kelpoisuuskoulutuksiin, lapsi-vanhempi- tai perhekursseihin, muskareihin, retkiin ja materiaalimaksuihin.   

 
Saadakseen alennuksen tulee työttömän työnhakijan toimittaa opistonpalvelupisteeseen TE-toimiston lomake ”Todistus työnhaun voimassaolosta” syksyn kursseihin viimeistään 27.9.2019 /kevään kursseihin 31.1.2020. Huom! Mikäli haluat työttömyysalennuksen, älä maksa kurssia suoraan nettisivun pankkikuvakkeella ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Jos olet ilmoittautunut koko lukuvuoden kursseille ja työllisyystilanteesi muuttuu syksyn aikana, ilmoita siitä opiston toimistoon viimeistään 31.1.2020.

Sulje sivuvalikko