Suunnitteilla: mediataiteen perusopetus

Etusivu » Kuvataidekoulu » Suunnitteilla: mediataiteen perusopetus

Pirkan opiston taidekouluissa annetaan tällä hetkellä taiteen perusopetusta musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa, käsityössä ja teatteritaiteessa.

 

Opetushallituksen 2017 julkaisemissa, uusissa taiteen perusopetuksen perusteissa on uutuutena mediataiteen opetussuunnitelma. Pirkan opisto lähtee valtakunnan kärjessä toteuttamaan mediataiteen opetusta kaikkia taideaineita sitovana kokonaisuutena.

 

Pirkan opiston mediataiteen opetussuunnitelma on tekeillä ja tuodaan jaostoon hyväksyttäväksi toukokuun 2018 loppuun mennessä.

 

Mediataiteen perusopetuksen järjestäminen Pirkan opistossa:

  • mediataiteen opetus suunnataan perusopetusikäisille, 3.-6. luokkalaisille oppilaille, alkuvaiheessa n. 10 opiskelijaa
  • yleinen oppimäärä (5-6 vuotta, n. 500 tuntia)
  • perusopinnot aloitusvaiheessa omana ryhmänään, syventävissä hyödynnetään opiston koko taideopetuksen kursseja
  • muiden taideaineiden opiskelijat voivat valita opintoihinsa mediataiteen kursseja
  • taiteen perusopetuksen yhteiset projektit ja yhteistyö
  • opiskelijaryhmä osallistuu opiskellessaan / opinnäytetöillään opiston luentojen streamaukseen, konserttien ja teatterinäytösten taltiointiin, sähköisten taidenäyttelyiden tekemiseen ja levittämiseen, tiedotukseen ja viestintään, joka edistää opiston toiminnan saattamista yleisön tietoisuuteen maantieteellisesti laajalla alueella
  • opetus rakentuu mediateknologiaa, kuten liikkuvaa kuvaa, ääntä ja ohjelmistoja, hyödyntävien taiteiden perinteille ja niiden yhteyksille muihin taiteenlajeihin

Mediataiteiden opetus vahvistaa oppilaan valmiuksia hyödyntää mediateknologiaa luovasti taiteellisessa toiminnassa. Päämääränä on luoda edellytykset oppilaan monipuoliselle mediasuhteelle ja mediataiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä vahvistaa taiteen roolia mediakulttuurissa.