Näyttelyt

Etusivu » Kuvataidekoulu » Näyttelyt

 

Nokia

 

Bilokaaatio - Eeva-Maija Walin, aikuisten taidekoulun lopputyönäyttely

 

2.-29.9.2023

ma-to 9-19, pe 9-16, la 9-15.

Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, 3. krs

Härkitie 6

 

 

Eeva-Maija Walin

'BILOKAATIO'

 

Tervetuloa taidenäyttelyyn ’Bilokaatio’!

’Bilokaatio’ vie sinut matkalle kahden todellisuuden välille.

 

Bilokaatio = “väitetty psyykkinen kyky, jossa yksilö tai esine sijaitsee kahdessa erillisessä paikassa samanaikaisesti.”

Bilokaatio taiteen visuaalisessa kontekstissa viittaa käsitteeseen tai tekniikkaan, jossa taiteilija luo visuaalisen kokemuksen, joka vihjaa samanaikaisesta läsnäolosta kahdessa tai useammassa paikassa. Se on tapa välittää tunne monien paikkojen samanaikaisesta läsnäolosta tai tutkia olemassaolon kaksinaisuutta. Bilokaatio voi edustaa eri tilojen välisiä yhteyksiä, vastakkaisia ympäristöjä tai rajojen hämärtymistä todellisuuden ja mielikuvituksen välillä. Se voi myös toimia metaforana kokemuksesta olla samanaikaisesti olemassa useissa emotionaalisissa tai psykologisissa tiloissa. 

 

Näyttelyni koostuu neljästä akryyli- ja sekatekniikkamaalauksesta, joista kukin edustaa erilaista paikkaa ja tunnelmaa. Olen yhdistänyt maalauksissani havaittavissa olevan maiseman kokemukseen aineettomasta maailmasta. Tutkin teoksissani, kuinka mielentilamme vaikuttaa ympäröivän maailman havaitsemiseen ja kokemiseen. Pyrin kuvaamaan yksilöllisen tiedostetun kokemuksen vaikutusta myös kollektiiviseen tiedostamattomaan, epäpersoonalliseen ja yleiseen kokemukseen. Tarkoituksena on herättää ajatuksia ihmisen kyvystä olla läsnä kahdessa paikassa samanaikaisesti ja tutkia mielikuvituksen rajattomia mahdollisuuksia.

 

’Bilokaatio’ kutsuu sinut pohtimaan suhdettasi ympäristöön ja henkilökohtaiseen kokemukseen. Se pyrkii luomaan tilan, jossa voit tutkia omaa käsitystäsi todellisuudesta ja avata mielesi uusilla ajatuksilla.

 

Näyttely on Pirkan Opiston aikuisten kuvataiteen syventävien opintojen päättönäyttely.

 

Pirkan opisto tarjoaa aikuisille visuaalisten taiteiden perusopetusta laajan oppimäärän mukaan (1300 tuntia). Opintojen keskeisenä tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa persoonallista ilmaisua. Tavoitteena on oppia ilmaisullisia valmiuksia, materiaalien ja tekniikan hallintaa. Opetuksessa kehitetään opiskelijan luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä ohjataan opiskelijaa arvioimaan ja arvostamaan laatua visuaalisessa ympäristössä.

 

Opetus antaa hyvän pohjan kuvataiteen tekemiselle elämänikäisenä harrastuksena tai hakeutumiselle alan jatko-opintoihin. Lisäksi opinnot voivat toimia ammatillisena täydennyskoulutuksena.

 

Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista (800 tuntia) ja syventävistä opinnoista (500 tuntia). Opintoihin kuuluu myös taiteen tuntemusta ja itsenäistä opiskelua. Kuvataiteen perusopintojen kaikille yhteiset opinnot suoritetaan Pirkkalassa. Koulutusohjelmaan liittyviä valinnaisia kursseja voi suorittaa Nokialla ja osittain myös Lempäälässä. Opintoihin kuuluu lopputyönäyttely, jonka opiskelija toteuttaa itsenäisesti. 

 

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko