Mediataiteen kehittämishanke 2018-19

Etusivu » Kuvataidekoulu » Mediataiteen perusopetus » Mediataiteen kehittämishanke 2018-19

Mediataide monitaiteellisuuden moottorina

 

Pirkan opistossa on käynnistynyt Mediataide monitaiteellisuuden moottorina -kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään Pirkan opiston taideopetuksen sisältöjä, taiteiden välistä yhteistyötä, monitaiteellisuutta ja taideopetuksen saavutettavuutta mediataiteen avulla vuosien 2018-2019 aikana.

 

Mediataiteen avulla taideopiskelijoille avataan valintamahdollisuuksia yli taideainerajojen. Taideaineiden kesken toteutetaan yhteisiä, mediataidetta hyödyntäviä projekteja. Tavoitteena on myös testata uutta teknologiaa, kuten VR-tekniikkaa opiston taideopetuksessa. VR-tekniikan avulla pyritään myös välittämään senioreille elämyksiä, johon heillä ei muutoin välttämättä olisi mahdollisuutta.

 

Hankkeen puitteissa pilotoidaan eri taiteenaloja läpileikkaavia, mediataidetta hyödyntäviä kursseja. Kurssien tuloksena nähdään monitaiteisia esityksiä ja näyttelyitä.

Harrastusten ulkopuolelle jääneille nuorille suunnitellaan omia, houkuttelevia kursseja ja muuta toimintaa mediateknologiaa hyödyntäen.

 

Pirkan opiston henkilöstön osaamista lisätään mediataiteen henkilöstökoulutuksen avulla. Henkilöstöä perehdytetään esimerkiksi videoilmaisuun, musiikkiteknologiaan, VR-tekniikkaan ja animaation tekoon.

 

Hankkeessa kehitettyjen ja pilotoitujen, toimiviksi havaittujen mallien pohjalta mediataide ja taiteidenvälisyys vakiintuvat osaksi Pirkan opiston jatkuvaa toimintaa.

 

Tutustu hankkeen pilottiprojekteihin!

 

Lisätietoja hankkeesta:

 

Projektisuunnittelija Katri Mononen
Puh. 044-4861010
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

 

 

 

 

 

 

Sulje sivuvalikko