Kuvataidekoulu, lapset ja nuoret

Etusivu » Kuvataidekoulu » Kuvataiteen perusopetus, lapset

Pirkan opisto järjestää kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille (7-18 v.) yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opiskelussa kehitetään ja syvennetään käden, silmän ja ilmaisun taitoja pitkäjänteisesti ja monipuolisesti.

 

Opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset elinikäiselle taiteen harrastamiselle sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin.

 

VARHAISIÄN OPINNOT 6-7 -vuotiaat

Varhaisiän opinnoissa 6-7-vuotiaat kuvataide- tai käsityöilmaisusta kiinnostuneet tytöt ja pojat saavat valmiuksia jatkaa 7-vuotiaana alkavissa taiteen perusopinnoissa.

 

PERUSOPINNOT 7-12 -vuotiaat

Perusopintotasoilla materiaalien, ilmaisukeinojen ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. Käden ja silmän koordinaatiota ja hahmotusta vahvistetaan.

 

TYÖPAJAOPINNOT 12–18 -vuotiaat

Työpajaopintoihin siirrytään 12–13-vuotiaina. Työpaja opintoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Opinnoissa syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja valitsemallaan visuaalisen kentän alueella. Henkilökohtaisen ilmaisun kehittyminen ja itsenäinen työskentely ovat tärkeässä osassa kaikissa opinnoissa.

 

 

Työpajaopinnot 2018-2019

 

 

Keramiikan, muotoilun, kuvanveiston ja arkkitehtuurin työpaja

Työpajassa tutustutaan kolmiulotteisen työskentelyyn, ideoinnista, luonnosteluun, pienoismalleihin ja esineen muotoiluun. Työskentely on projekteja jossa pitkäjänteisyys, syventyminen ja prosessinomaisuus on olennainen osa tekemistä.

Työpajassa kokeillaan erilaisia keramiikan menetelmiä erilaisilla savilaaduilla, muotoillaan veistoksia ja keraamisia esineitä.

 

Laajan kuvataiteen työpaja

Työpajassa luodaan yhdessä ryhmää kiinnostavia projekteja, syvennytään aiheeseen tai tekniikkaan oppilaiden kiinnostus huomioiden. Työskentely on kolmiulotteista kuin myös piirtämistä, maalaamista ja painomenetelmät huomioivaa.

 

Mediataiteen, valokuvauksen
ja digitaalisen taiteen työpaja
Työpajassa tarkastellaan taidetta ja visuaalista kulttuuria, kuvaten, kuvankäsittelyn ja videon, sekä editoinnin kautta. Tutustutaan graa sen suunnittelun perusteisiin. Syvennytään tekemisen kautta kuvan merkitykseen eri medioissa.

 

Piirustuksen, maalauksen ja grafiikan työpaja

Työpajassa tutustutaan, kokeillaan ja syvennetään osaamista erilaisiin maalaus-, piirustus- ja gra ikantekniikoihin. 

 

Opintoneuvonta ja suunnittelu

 

Suunnittelijaopettaja

Heikki Riikonen

Lasten ja nuorten kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetus

Puhelin 040 133 4215

 

Toimistosihteeri

Kaija Tomperi

Puhelin 040 133 4223

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Lukuvuosi 2017-18

 

• Syyslukukausi 21.8.-30.11.2017 (14 opetusviikkoa)

• Syysloma 16.-22.10.

• Kevätlukukausi 8.1.-4.5.2018 (14 opetusviikkoa)

• Taidemuseo vierailu 20.1.2018

• Talviloma 26.2.-4.3.

 

 

Lukukausimaksut

120€ perusopinnot

149€ työpajat

Opinnoista

 

Opetussuunnitelma (uudistumassa k2018)

Kansalaisopiston kuvataideopetuksen sivuille

Työpajapaletti 2018-19